Artsen gaan adviseren om meer te fietsen

In samenwerking met Fietsberaad, start de gemeente Zwolle met het stimuleringsproject ‘Fiets je fit!’. Het doel van het project is om het fietsgebruik op wijkniveau te stimuleren via de gezondheidzorg. Doelgroepen zijn bewoners die inactieve leefstijl hebben en daarnaast hulp ontvangen van de zorgverleners.
Vanwege haar grote diversiteit aan bevolkingsgroepen is de wijk Holtenbroek gekozen. Tot november 2012 adviseren de zorgverleners hun cliënten die baat hebben bij frequent fietsgebruik om deel te nemen aan het proefproject. De zorgverleners waar het om gaat zijn: huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en wijkverpleegkundigen. De deelnemers krijgen gedurende hun deelname een begeleiding op maat en kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten zoals een fietsreparatie of een leenfiets. Daarnaast organiseert een aantal vrijwilligers voor de deelnemers diverse fietsactiviteiten. Opzet is om de deelnemers 40 dagen lang 20 minuten per dag te laten fietsen. Het resultaat van het proefproject ‘Fiets je fit!’ wordt geëvalueerd door het aantal deelnemers en hun prestaties te meten en de gezondheid van de deelnemers aan begin en einde van de pilot te onderzoeken. De inspanning van de deelnemers wordt beloond met de kans op het winnen van een prijs, waaronder een fiets.

Het is voor het eerst dat een dergelijk project in Nederland wordt uitgevoerd. Vanuit fietsbeleid gaat het om een nieuwe doelgroep. Vanuit gezondheidsbeleid is er wel veel aandacht voor bewegen, maar vaak meer sport gerelateerd en minder gericht op frequent fietsgebruik. Met het stimuleren van het fietsgebruik, draagt ‘Fiets je fit!’ ook bij aan de doelstellingen van Zwolle Gezonde Stad. Hoewel Zwolle Gezonde Stad zich in eerste instantie richt op een gezonde leefstijl van kinderen, zijn het de volwassenen die het goede voorbeeld geven.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Artsen gaan adviseren om meer te fietsen - VerkeersNet

Artsen gaan adviseren om meer te fietsen

In samenwerking met Fietsberaad, start de gemeente Zwolle met het stimuleringsproject ‘Fiets je fit!’. Het doel van het project is om het fietsgebruik op wijkniveau te stimuleren via de gezondheidzorg. Doelgroepen zijn bewoners die inactieve leefstijl hebben en daarnaast hulp ontvangen van de zorgverleners.
Vanwege haar grote diversiteit aan bevolkingsgroepen is de wijk Holtenbroek gekozen. Tot november 2012 adviseren de zorgverleners hun cliënten die baat hebben bij frequent fietsgebruik om deel te nemen aan het proefproject. De zorgverleners waar het om gaat zijn: huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en wijkverpleegkundigen. De deelnemers krijgen gedurende hun deelname een begeleiding op maat en kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten zoals een fietsreparatie of een leenfiets. Daarnaast organiseert een aantal vrijwilligers voor de deelnemers diverse fietsactiviteiten. Opzet is om de deelnemers 40 dagen lang 20 minuten per dag te laten fietsen. Het resultaat van het proefproject ‘Fiets je fit!’ wordt geëvalueerd door het aantal deelnemers en hun prestaties te meten en de gezondheid van de deelnemers aan begin en einde van de pilot te onderzoeken. De inspanning van de deelnemers wordt beloond met de kans op het winnen van een prijs, waaronder een fiets.

Het is voor het eerst dat een dergelijk project in Nederland wordt uitgevoerd. Vanuit fietsbeleid gaat het om een nieuwe doelgroep. Vanuit gezondheidsbeleid is er wel veel aandacht voor bewegen, maar vaak meer sport gerelateerd en minder gericht op frequent fietsgebruik. Met het stimuleren van het fietsgebruik, draagt ‘Fiets je fit!’ ook bij aan de doelstellingen van Zwolle Gezonde Stad. Hoewel Zwolle Gezonde Stad zich in eerste instantie richt op een gezonde leefstijl van kinderen, zijn het de volwassenen die het goede voorbeeld geven.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.