Extra geld voor fietssnelwegen

De Tweede Kamer heeft vandaag besloten 10 miljoen euro extra uit te trekken voor het project ‘Met de fiets minder file’ van de Fietsersbond in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provinciale en lokale overheden.
Dit extra bedrag is voor het realiseren van fietssnelwegen tussen Nijmegen en Arnhem en tussen Den Haag en Leiden. Een amendement hierover kreeg vandaag een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Eerder werd in het kader van de mobiliteitsaanpak al 15 miljoen gereserveerd voor de aanleg van snelle fietsroutes als alternatief voor automobilisten op filerijke trajecten.

Binnen het project Fietsfilevrij bekijkt de Fietsersbond op welke problematische filetrajecten snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen een alternatief kunnen bieden voor de autorijdende forens. Andere trajecten zijn Apeldoorn-Deventer, Zaandam-Amsterdam, Rotterdam-Delft, Den Haag-Zoetermeer en Breukelen-Utrecht. De afgelopen jaren heeft de Fietsersbond mogelijkheden en knelpunten op de trajecten geïnventariseerd en met alle betrokken gemeenten en andere overheden gesproken en convenanten afgesloten. Gemeenten en provincies waren bereid delen te financieren op hun grondgebied maar schrikken soms terug voor grotere grensoverschrijdende investeringen.

De Tweede Kamer besloot tevens 10 miljoen uit te trekken voor de fietsnota van CDA kamerlid Atsma, waarin diverse suggesties staan voor stimulering van het fietsgebruik.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.