Passage Rijksmuseum toch open voor fietsers

De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam blijft toch open voor fietsers. De gemeenteraad is niet van plan het Hoofdnet Fiets zodanig aan te passen dat de fietsers om het museum heen zouden worden geleid. Het stadsdeel Zuid had hierom verzocht.

De discussie of de ondergang van het Rijksmuseum door fietsers kan worden gebruikt houdt de gemoederen in Amsterdam al geruime tijd bezig. Het Rijksmuseum vreest dat de fietsers en voetgangers elkaar in de weg zitten, belangengroeperingen daarentegen stellen dat omrijden de veiligheid van de fietsers niet ten goede komt en dat eventuele problemen met voetgangers oplosbaar zijn.
Recent voerde DTV Consultants een veiligheidsonderzoek uit en kwam tot de conclusie dat omrijden iets veiliger zou zijn. Wethouder Verkeer Eric Wiebes stelt in een brief aan de gemeenteraad dat ‘de Fietsersbond heeft gewezen op twee fouten in het onderzoek van DTV, waarna dit bureau de conclusies heeft aangepast. Het openhouden van de passage onder het Rijksmuseum voor fietsers zou iets verkeersveiliger zijn dan het sluiten.’ Daarbij tekens de wethouder aan dat het bestuur van stadsdeel Zuid de nieuwe conclusies niet heeft overgenomen.
In ieder geval zien  het College van B&W en de gemeenteraad geen aanleiding om het vastgestelde Hoofdnet Fiets te wijzen. Wel wil men extra maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Zo moet er een flexibele afscheiding tussen fiets- en voetpad komen zodat oversteken door voetgangers voorkomen wordt. Verder wil men snorfietsen geen toegang geven. Op zeer drukke momenten zou de toegang wel tijdelijk moeten kunnen worden afgesloten voor fietsers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Passage Rijksmuseum toch open voor fietsers - VerkeersNet

Passage Rijksmuseum toch open voor fietsers

De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam blijft toch open voor fietsers. De gemeenteraad is niet van plan het Hoofdnet Fiets zodanig aan te passen dat de fietsers om het museum heen zouden worden geleid. Het stadsdeel Zuid had hierom verzocht.

De discussie of de ondergang van het Rijksmuseum door fietsers kan worden gebruikt houdt de gemoederen in Amsterdam al geruime tijd bezig. Het Rijksmuseum vreest dat de fietsers en voetgangers elkaar in de weg zitten, belangengroeperingen daarentegen stellen dat omrijden de veiligheid van de fietsers niet ten goede komt en dat eventuele problemen met voetgangers oplosbaar zijn.
Recent voerde DTV Consultants een veiligheidsonderzoek uit en kwam tot de conclusie dat omrijden iets veiliger zou zijn. Wethouder Verkeer Eric Wiebes stelt in een brief aan de gemeenteraad dat ‘de Fietsersbond heeft gewezen op twee fouten in het onderzoek van DTV, waarna dit bureau de conclusies heeft aangepast. Het openhouden van de passage onder het Rijksmuseum voor fietsers zou iets verkeersveiliger zijn dan het sluiten.’ Daarbij tekens de wethouder aan dat het bestuur van stadsdeel Zuid de nieuwe conclusies niet heeft overgenomen.
In ieder geval zien  het College van B&W en de gemeenteraad geen aanleiding om het vastgestelde Hoofdnet Fiets te wijzen. Wel wil men extra maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Zo moet er een flexibele afscheiding tussen fiets- en voetpad komen zodat oversteken door voetgangers voorkomen wordt. Verder wil men snorfietsen geen toegang geven. Op zeer drukke momenten zou de toegang wel tijdelijk moeten kunnen worden afgesloten voor fietsers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.