IenM vraagt ideeën om fietsen veiliger te maken

Onder het motto Veiligfietsidee vraagt het ministerie van IenM plannen in te dienen om enkelvoudige ongevallen met 50-plussers terug te dringen en om het gedrag van jongeren op de fiets te verbeteren.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor innovatieve oplossingen van onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, provincies, gemeenten en marktpartijen om de fietsveiligheid te vergroten. Met de uitvraag wil het ministerie met toepassing van vernieuwende ideeën het aantal ongevallen onder fietsers terugdringen.
De plannen moeten voor 24 augustus worden ingediend waarna het ministerie drie projectvoorstellen selecteert. Daarvan moet voor 10 december een haalbaarheids- en effectiviteitsstudie worden afgerond. Op 18 december wordt vervolgens het beste plan bekendgemaakt. Voor de realisatie van het plan stelt het ministerie van IenM voor maximaal drie jaar 100.000 euro per jaar beschikbaar. Als voorwaarde stelt het ministerie dat het winnende samenwerkingsverband minimaal hetzelfde bedrag inbrengt. Dit samenwerkingsverband dient te bestaan uit minimaal 3 partijen waarvan een nationaal wetenschappelijk instituut.Voor de projecten zelf trekt het ministerie maximaal €100.000 euro per jaar uit voor drie jaar. De helft van de kosten moet uit andere bron worden betaald.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

IenM vraagt ideeën om fietsen veiliger te maken - VerkeersNet

IenM vraagt ideeën om fietsen veiliger te maken

Onder het motto Veiligfietsidee vraagt het ministerie van IenM plannen in te dienen om enkelvoudige ongevallen met 50-plussers terug te dringen en om het gedrag van jongeren op de fiets te verbeteren.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor innovatieve oplossingen van onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, provincies, gemeenten en marktpartijen om de fietsveiligheid te vergroten. Met de uitvraag wil het ministerie met toepassing van vernieuwende ideeën het aantal ongevallen onder fietsers terugdringen.
De plannen moeten voor 24 augustus worden ingediend waarna het ministerie drie projectvoorstellen selecteert. Daarvan moet voor 10 december een haalbaarheids- en effectiviteitsstudie worden afgerond. Op 18 december wordt vervolgens het beste plan bekendgemaakt. Voor de realisatie van het plan stelt het ministerie van IenM voor maximaal drie jaar 100.000 euro per jaar beschikbaar. Als voorwaarde stelt het ministerie dat het winnende samenwerkingsverband minimaal hetzelfde bedrag inbrengt. Dit samenwerkingsverband dient te bestaan uit minimaal 3 partijen waarvan een nationaal wetenschappelijk instituut.Voor de projecten zelf trekt het ministerie maximaal €100.000 euro per jaar uit voor drie jaar. De helft van de kosten moet uit andere bron worden betaald.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.