Actie voor betere omgang tussen racefietsers en rustige fietsers

De Fietsersbond en het Verkeer- en Vervoersberaad Drenthe voeren samen de campagne Vriendelijkverkeer.nl in de vier weken rond de Fiets4daagse. Deze campagne heeft als doel dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening met elkaar houden, zodat het verkeer veiliger en plezieriger wordt. Speciale aandacht is er deze keer voor een betere en veiliger relatie tussen racefietsers en rustige recreatieve fietsers.
Elk jaar komen er vanaf maart als het fietsseizoen begint klachten over racefietsers binnen bij de Fietsersbond. Rustige fietsers voelen zich onveilig en opgejaagd door –groepen- racefietsers. Met name voor ouderen en ouders met kinderen is dit heel bedreigend, zo stelt de Fietsersbond. Maar er gebeuren ook ongelukken. De belangenbehartiger voor tourfietsers, de NTFU, heeft een gedragscode voor haar leden opgesteld. Daarin staat onder andere: ‘gebruik je bel’ en ‘passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid’. NTFU en Fietsersbond hebben samen het ministerie van I&M gevraagd om te onderzoeken of  groepen racefietsers niet beter op de rijbaan kunnen rijden. In België is dit al geregeld voor groepen van meer dan vijftien fietsers.
Door de hele provincie hangen driehoek borden met het nieuwe thema: maak contact. Op deze poster zie je een automobilist en een fietser die elkaar aankijken en een gebaar maken, waarmee ze duidelijk maken dat ze weten wat de ander van plan is. RTVDrenthe zendt radio en tv-spotjes over het gedrag van fietsers en automobilisten. Alle 12.000 deelnemers van de Fiets4daagse ontvangen een vel met stickers van de campagne Vriendelijkverkeer.nl.  Het Verkeer en Vervoersberaad Drenthe besteedt in 2012 extra aandacht aan de (kwetsbare) fietser.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Actie voor betere omgang tussen racefietsers en rustige fietsers - VerkeersNet

Actie voor betere omgang tussen racefietsers en rustige fietsers

De Fietsersbond en het Verkeer- en Vervoersberaad Drenthe voeren samen de campagne Vriendelijkverkeer.nl in de vier weken rond de Fiets4daagse. Deze campagne heeft als doel dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening met elkaar houden, zodat het verkeer veiliger en plezieriger wordt. Speciale aandacht is er deze keer voor een betere en veiliger relatie tussen racefietsers en rustige recreatieve fietsers.
Elk jaar komen er vanaf maart als het fietsseizoen begint klachten over racefietsers binnen bij de Fietsersbond. Rustige fietsers voelen zich onveilig en opgejaagd door –groepen- racefietsers. Met name voor ouderen en ouders met kinderen is dit heel bedreigend, zo stelt de Fietsersbond. Maar er gebeuren ook ongelukken. De belangenbehartiger voor tourfietsers, de NTFU, heeft een gedragscode voor haar leden opgesteld. Daarin staat onder andere: ‘gebruik je bel’ en ‘passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid’. NTFU en Fietsersbond hebben samen het ministerie van I&M gevraagd om te onderzoeken of  groepen racefietsers niet beter op de rijbaan kunnen rijden. In België is dit al geregeld voor groepen van meer dan vijftien fietsers.
Door de hele provincie hangen driehoek borden met het nieuwe thema: maak contact. Op deze poster zie je een automobilist en een fietser die elkaar aankijken en een gebaar maken, waarmee ze duidelijk maken dat ze weten wat de ander van plan is. RTVDrenthe zendt radio en tv-spotjes over het gedrag van fietsers en automobilisten. Alle 12.000 deelnemers van de Fiets4daagse ontvangen een vel met stickers van de campagne Vriendelijkverkeer.nl.  Het Verkeer en Vervoersberaad Drenthe besteedt in 2012 extra aandacht aan de (kwetsbare) fietser.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.