Verbreden fietspaden vanwege de snorscooter werkt spookfietsen in de hand

Door de aanwezigheid van snorscooters en elektrische fietsen wordt het verkeersbeeld op het fietspad onrustiger en nemen de snelheidsverschillen toe. Dat zou aanleiding kunnen zijn om fietspaden in het vervolg breder aan te leggen. Hiermee wordt echter een ander oneigenlijk gebruik in de hand gewerkt: spookrijden met de fiets.

Dit gevaar signaleert de gemeente Arnhem in de nieuwe beleidsnota fietsverkeer. ‘De laatste jaren zien we een grote toename van het gebruik van de snorscooter’, aldus de nota. ‘In de praktijk rijden ze vaak veel harder dan is toegestaan. Daarbij is een snorscooter ook nog beduidend breder dan een fiets. Het belang van fietspaden met voldoende breedte neemt hiermee toe.’
Dat zou volgens de gemeentelijke nota aanleiding kunnen zijn om fietspaden in het vervolg breder aan te leggen. ‘Hiermee wordt echter een ander oneigenlijk gebruik in de hand gewerkt: spookrijden met de fiets. Fietsers lijken zich minder aan te trekken van verkeersregels op kruispunten (geen voorrang verlenen en door rood rijden) en wegvakken (tegen het verkeer in fietsen). Dit leidt tot een gevoel van onveiligheid bij de reguliere gebruikers. Bij kruispunten blijft dit niet bij een gevoel maar brengt de spookfietser ook zichzelf in gevaar doordat automobilisten van de zijwegen geen fietser uit de verkeerde richting verwachten.’

Spookfietsen is vaak een gevolg van gemakzucht, aldus de nota. ‘Het kan echter ook een gevolg zijn van tekortschietende of onlogische infrastructuur. Dit is bijvoorbeeld het geval in situaties waarin auto-infrastructuur een te grote barrière opwerpt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie langs de buitensingels. Een oplossing kan dan zijn, bij voldoende ruimte, het betreffende fietspad te verbreden en in twee richtingen open te stellen.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verbreden fietspaden vanwege de snorscooter werkt spookfietsen in de hand - VerkeersNet

Verbreden fietspaden vanwege de snorscooter werkt spookfietsen in de hand

Door de aanwezigheid van snorscooters en elektrische fietsen wordt het verkeersbeeld op het fietspad onrustiger en nemen de snelheidsverschillen toe. Dat zou aanleiding kunnen zijn om fietspaden in het vervolg breder aan te leggen. Hiermee wordt echter een ander oneigenlijk gebruik in de hand gewerkt: spookrijden met de fiets.

Dit gevaar signaleert de gemeente Arnhem in de nieuwe beleidsnota fietsverkeer. ‘De laatste jaren zien we een grote toename van het gebruik van de snorscooter’, aldus de nota. ‘In de praktijk rijden ze vaak veel harder dan is toegestaan. Daarbij is een snorscooter ook nog beduidend breder dan een fiets. Het belang van fietspaden met voldoende breedte neemt hiermee toe.’
Dat zou volgens de gemeentelijke nota aanleiding kunnen zijn om fietspaden in het vervolg breder aan te leggen. ‘Hiermee wordt echter een ander oneigenlijk gebruik in de hand gewerkt: spookrijden met de fiets. Fietsers lijken zich minder aan te trekken van verkeersregels op kruispunten (geen voorrang verlenen en door rood rijden) en wegvakken (tegen het verkeer in fietsen). Dit leidt tot een gevoel van onveiligheid bij de reguliere gebruikers. Bij kruispunten blijft dit niet bij een gevoel maar brengt de spookfietser ook zichzelf in gevaar doordat automobilisten van de zijwegen geen fietser uit de verkeerde richting verwachten.’

Spookfietsen is vaak een gevolg van gemakzucht, aldus de nota. ‘Het kan echter ook een gevolg zijn van tekortschietende of onlogische infrastructuur. Dit is bijvoorbeeld het geval in situaties waarin auto-infrastructuur een te grote barrière opwerpt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie langs de buitensingels. Een oplossing kan dan zijn, bij voldoende ruimte, het betreffende fietspad te verbreden en in twee richtingen open te stellen.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.