E-bike kan fietsverkeer met meer dan 20% doen toenemen

Het KpVV heeft een analyse gemaakt naar de potentie die de e-bike biedt voor het woon-werk verkeer naar alle grote steden van Nederland. Voor bepaalde locaties, zoals bijvoorbeeld Schiphol kan een toename van het fietsgebruik van meer dan 20% worden verwacht.

Uit onderzoek door TNO/Bovag/HBD blijkt dat per afstandsklasse de toename varieert. Tussen 2,5 -5 km is de verwachte groei bijvoorbeeld 10% en dat loopt op tot 38% in de klasse 10-15 km. Deze groei is afgezet tegen de huidige modal split. Rekening houdend met inwoneraantallen is een inschatting gemaakt van de potentie van de e-bike op het aandeel fietsverkeer.  Voor Schiphol betekent dat een toename van het fietsgebruik van meer dan 20%. Dit is met name het gevolg van de potentie die een e-bike heeft op afstanden >5 kilometer. Juist in de afstandsklasse >5 km zijn zeer veel inwoners (Amsterdam, Amstelveen enz.).  De potentiële toename van het fietsgebruik als gevolg van de e-bike wordt voor de gemeente Groningen op basis van deze analyse geschat op ongeveer 5%. Dit is met name het gevolg van de weinige inwoners van de randgemeenten in zijn totaliteit. De verwachte toename van het e-bike gebruik in Heerlen is ongeveer 14 procent.

De categorie tussen 5 en 10 km biedt relatief de grootste groei voor het gebruik van e-bikes, concludeert KpVV. Hoe meer inwoners in de nabije omgeving (niet de directe omgeving), hoe meer potentieel gebruik er is van e-bikes. De groeipotentie voor e-bikes is het grootst in stedelijke regio’s, dus wanneer er meerdere steden of grote plaatsen binnen de 15km cirkel liggen. Zo biedt de elektrische fiets veel kansen voor steden als Zoetermeer (nabijheid gehele zuidwestelijke Randstad), Zaandam (nabijheid Amsterdam en Haarlem) en Schiphol (nabijheid Amsterdam en Amstelveen op interessante e-bike afstand).  Bij steden als Lelystad, Leeuwarden, Apeldoorn, Groningen en Assen liggen er nauwelijks kernen binnen het bereik van een e-bike. Toch is ook hier een groei van zo’n 5% mogelijk.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.