Waar laat ik mijn oude fiets?

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat meer dan de helft van de mensen niet weet hoe ze van hun afgedankte fiets af kunnen komen, 65 procent wil meer informatie daarover.

Hoogopgeleiden en jongeren laten hun afgedankte fiets trouwens vaker achter dan andere groepen, zo blijkt ook uit het onderzoek naar weesfietsen dat gebeurde in opdracht van NS en het Fietsberaad. De slechte onderhoudsstaat van de fiets is in 82 procent van de gevallen de reden dat mensen hun rijwiel ergens achterlaten. Andere motieven zijn ‘ik wist niet wat ik er anders mee kon doen’ (41procent) en ‘ik heb een andere/betere fiets gekocht/gekregen’ (40 procent). De meeste mensen laten hun fiets overigens dichtbij huis achter. In woonwijken staan daardoor dus ook veel weesfietsen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen niet weet hoe ze van hun afgedankte fiets af kunnen komen, 65 procent wil meer informatie daarover.
Veel gemeenten met een structurele weesfietsenaanpak zijn tevreden over de resultaten. De handhaving levert veel capaciteit in de fietsenstallingen op. Zo heeft Haarlemmermeer vorig jaar 800 weesfietsen verwijderd en Enschede verwijderde er in het eerste halfjaar van het project ruim 1600. Hierdoor kwam 39 procent van de stallingsruimte bij station Enschede vrij.  Ook de gemeente Utrecht hield vorig jaar een weesfietsenactie in de binnenstad. Hierbij werden 1364 fietsen verwijderd. Het opschooneffect was groot. Er was weer plek vrij in de klemmen. Veel ondervraagden staan achter het verwijderen van weesfietsen. Ze vinden zelfs dat dit nog vaker mag gebeuren. Een nieuwe editie van het Handboek Weesfietsenaanpak moet mee gemeenten helpen om weesfietsen te gaan ruimen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.