Amsterdam investeert in de fiets

Amsterdam gaat tot en met 2016 € 57 miljoen investeren in maatregelen voor fietsers. De gemeente zal tot 2020 38.000 extra parkeerplekken en op de gevaarlijkste wegen minstens 15 kilometer rode fietsstroken aanleggen.

De afgelopen 20 jaar is het gebruik van de fiets door Amsterdammers spectaculair gegroeid. Het aantal fietsritten is met meer dan 40 procent toegenomen. Amsterdammers rijden ongeveer 2 miljoen fietskilometers per dag en voor korte ritten is de fiets binnen de ring inmiddels zelfs het meest gebruikte vervoermiddel.

De groei zet door. Zo zal het aantal fietsritten van en naar treinstations in 2020 naar verwachting met 25% stijgen. Dagelijks leggen Amsterdammers nu al zo’n 2 miljoen kilometer af op de fiets. Het investeren in voorzieningen is achtergebleven bij deze groei met als gevolg uitpuilende fietsenrekken en op de hoofdroutes in het centrum te smalle fietspaden, aldus de gemeente. Daarnaast is 56% van de ernstige verkeersslachtoffers een fietser tegenover 48% in 2000.

Het fietsnetwerk is in Amsterdam grotendeels op orde, aldus de nota, alleen in de binnenstad is vaak te weinig ruimte om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Daarom wordt op de plekken waar de grootste knelpunten zijn in totaal 15 kilometer rood asfalt aangebracht. Ook gaat de gemeente werken met zogenoemde Plusnetten: bij grote reconstructies worden de drukste fietsroutes zo ingericht dat fietsers meer ruimte krijgen.

Voor de periode tot 2020 investeert de gemeente samen met partijen als Prorail en de Stadsregio Amsterdam bijna € 120 miljoen om de belangrijkste knelpunten op het gebied van fietsparkeren en het fietsnetwerk op te lossen. Daarvan is € 90 miljoen bestemd voor het realiseren van de 38.000 fietsparkeerplaatsen. Tot 2040 is in totaal circa € 200 miljoen nodig, waarvan € 170 miljoen voor fietsparkeren. Het toegenomen fietsgebruik bespaart de stad jaarlijks € 20 miljoen in het openbaar vervoer en € 20 miljoen aan infrastructuur voor autoverkeer. Vergeleken met de andere vervoersvormen levert investeren in de fiets het meeste effect per euro op, zo rekent de gemeente voor.

Onderdeel van de plannen is ook om het aantal Fietspunten uit te breiden. Dit fietsparkeerconcept bestaat al bij station Zuid. In de inpandige stallingen van station Zuid kunnen fietsers de eerste dag gratis stallen, vanaf de tweede dag betalen fietsers 50 cent per dag. 74% van de fietsers stalt korter dan 24 uur. Met de NS wordt in 2013 overlegd om de nu veelal lege inpandige stalling bij het Amstelstation om te vormen tot Fietspunt. Vanaf 2016 wil de gemeente het Fietspunt-concept uitbreiden naar nieuw te bouwen inpandige stallingen bij het Centraal Station.

Verder wil men de bestaande fietsparkeercapaciteit in de openbare ruimte beter benutten door het instellen van een maximum parkeerduur van 7 of 14 dagen in drukke gebieden, parkeerverboden en handhaving.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.