Invoering van betaald fietsen stallen leidt tot kwart minder gebruikers

Na invoering van betaald fietsparkeren heeft Breda het gebruik van de stallingen met bijna een kwart zien teruglopen. Dat was ongeveer conform de verwachting. De tegenvaller is dat de pilot met de vrijwillige bijdrage van de gebruiker niet heeft opgebracht wat men hoopte.

Sinds 1 juli moet er in de gemeentelijke fietsenstallingen van Breda weer worden betaald. In dat kader is tevens besloten tot het starten van een pilot met het betaald fietsparkeren voor de periode van 1 juli tot 1 november 2012. Daarbij mogen de gebruikers van de stalling zelf betalen hoeveel te willen betalen. Op het laatste ogenblik werd daarvoor wel een minimum van 10 eurocent ingesteld.

Bij de berekening van een mogelijke opbrengst was uitgegaan van een verwachte terugloop in het gebruik van gemiddeld 25%. Na vier maanden is de gemiddelde terugloop in vergelijking met dezelfde periode 2011 vastgesteld op 23,84%. De stallingen geven een wisselend beeld, waarbij de grootste terugloop in het gebruik te zien is bij het Turfschip (34,5%). De Concordiastalling loopt het minste terug in gebruik (8,8%).
De gemiddelde bijdrage die de fietser neertelt voor een stallingsplek bedraagt 20 eurocent per fiets. De gemeente hoopte op een bijdrage van 35 eurocent. Het tekort op de begroting bedraagt dan ook enkele tienduizenden euros.
De gemeente voert wel enkele argumenten aan die de proef negatief hebben beïnvloed. Zo was er weinig tijd om voor de start van de pilot de gebruikers voor te lichten. En veel mensen beschouwden het minimumtarief als het maximumtarief. Ook invoering van een nieuwe betalingsmethode door middel van een betaalautomaat speelde de gebruikers en daarmee de pilot parten. De gemeente beraadt zich nog of en hoe er na 1 januari betaald geparkeerd gaat worden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Invoering van betaald fietsen stallen leidt tot kwart minder gebruikers - VerkeersNet

Invoering van betaald fietsen stallen leidt tot kwart minder gebruikers

Na invoering van betaald fietsparkeren heeft Breda het gebruik van de stallingen met bijna een kwart zien teruglopen. Dat was ongeveer conform de verwachting. De tegenvaller is dat de pilot met de vrijwillige bijdrage van de gebruiker niet heeft opgebracht wat men hoopte.

Sinds 1 juli moet er in de gemeentelijke fietsenstallingen van Breda weer worden betaald. In dat kader is tevens besloten tot het starten van een pilot met het betaald fietsparkeren voor de periode van 1 juli tot 1 november 2012. Daarbij mogen de gebruikers van de stalling zelf betalen hoeveel te willen betalen. Op het laatste ogenblik werd daarvoor wel een minimum van 10 eurocent ingesteld.

Bij de berekening van een mogelijke opbrengst was uitgegaan van een verwachte terugloop in het gebruik van gemiddeld 25%. Na vier maanden is de gemiddelde terugloop in vergelijking met dezelfde periode 2011 vastgesteld op 23,84%. De stallingen geven een wisselend beeld, waarbij de grootste terugloop in het gebruik te zien is bij het Turfschip (34,5%). De Concordiastalling loopt het minste terug in gebruik (8,8%).
De gemiddelde bijdrage die de fietser neertelt voor een stallingsplek bedraagt 20 eurocent per fiets. De gemeente hoopte op een bijdrage van 35 eurocent. Het tekort op de begroting bedraagt dan ook enkele tienduizenden euros.
De gemeente voert wel enkele argumenten aan die de proef negatief hebben beïnvloed. Zo was er weinig tijd om voor de start van de pilot de gebruikers voor te lichten. En veel mensen beschouwden het minimumtarief als het maximumtarief. Ook invoering van een nieuwe betalingsmethode door middel van een betaalautomaat speelde de gebruikers en daarmee de pilot parten. De gemeente beraadt zich nog of en hoe er na 1 januari betaald geparkeerd gaat worden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.