Alleen nog roodwitte fietspalen op fietspaden in Groningen

Op de fietspaden in Groningen worden alleen nog paaltjes geplaatst als dat strikt noodzakelijk is. En dan alleen roodwitte exemplaren, die goed opvallen. Paaltjes die niet langer nodig zijn, worden verwijderd.

Hiermee willen de gemeente het aantal eenzijdige ongelukken op fietspaden terugdringen. Net als in veel andere gemeenten staan er op diverse plaatsen in Groningen fietspaaltjes. Het is een effectieve manier om motorvoertuigen van het fietspad te weren. Ook zijn de paaltjes niet duur in de aanschaf en het onderhoud. De fietspalen zijn echter ook een oorzaak van eenzijdige ongevallen van fietsers. De gemeente gaat inventariseren welke paaltjes in Stad hebben geleid tot ongevallen. Van die locaties wordt bekeken of het paaltje kan worden verwijderd. Daarbij neemt de gemeente de meldingen van bewoners mee.
Bij nieuwe fietspaden wil de gemeente alleen roodwitte paaltjes plaatsen, die beter zichtbaar zijn voor fietsers. Ook wordt beter bekeken of de fietspaaltjes echt nodig zijn. In de praktijk betekent dit dat er minder paaltjes worden geplaatst, en niet meer direct na een bocht of naast een kruispunt. Ook zal de gemeente de politie vaker verzoeken om bij overtredingen op bepaalde fietspaden op te treden.

Ook andere gemeenten zijn inmiddels aan de slag met fietspaaltjes. Zwolle en Amersfoort opende al speciale meldpunten en het Fietsberaad bereidt een proef voor om fietspaaltjes zo te realiseren dat de risico’s voor de fietser minimaal zijn. Vooruitlopend publiceerde het Fietsberaad al een keuzeschema dat helpt bij de afweging wel of geen paaltje, en de vormgeving ervan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.