Onderzoek naar mogelijkheden fiets in voor- en natransport

Er komt een breed gedragen onderzoek naar het gebruik van de fiets als voor- en natransport bij multimodale knooppunten en de mogelijkheden om dit aandeel te vergroten. Een aantal organisaties verenigd in een ‘fietscommunity’ gaat het onderzoek begeleiden en faciliteren.

De recente groei van de populariteit van de fiets lijkt erop te wijzen dat er mogelijkheden zijn voor een nog verdere toename van het fietsgebruik voor voor- en natransport, zowel voor treinreizen als voor andere vervoerswijzen, zoals de auto. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de fiets als voor- en natransport bij multimodale knooppunten. Ook verkennen de onderzoekers het potentiële fietsgebruik in de nabije toekomst en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dit te bereiken.

Het onderzoek heeft plaats binnen programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad van het de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Opzet daarbij is dat wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis ontwikkelen over vraagstukken rond verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. In dat kader hebben Transumo Footprint, Fietsersbond en Fietsberaad/CROW het initiatief genomen tot het opzetten van een Community of Research & Practice voor de Fiets. Deze ‘fietscommunity’ gaat tot medio 2014 twee onderzoeksprojecten van RUG en UvA faciliteren. Behalve het fietsgebruik naar multimodale knooppunten staat ook onderzoek naar verandering van het fietsgebruik op de rol.

De community organiseert onder meer de interactie met ‘de fietspraktijk’ (gemeenten, consumentenorganisaties, ProRail, NS e.d.). In dit geval betreft dat onder andere de gemeenten Amsterdam, Groningen en Amersfoort die hebben toegezegd mee te werken aan het onderzoek. De ‘fietscommunity’ functioneert ook als een kennisplatform waar de fietsonderzoekers hun aanpakken, resultaten, probleempunten in hun projecten met elkaar en met praktijkpartijen delen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.