Onderzoek naar ‘Vergevingsgezind Fietspad’

fietspad2
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het project ‘Het Vergevingsgezinde Fietspad’ van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gekozen als meest innovatieve onderzoeksplan om de fietsveiligheid bij 50-plussers te vergroten. Het Vergevingsgezinde Fietspad moet van nature tot wenselijk fietsgedrag uitnodigen en waar nodig foutcorrigerend en letselbeperkend werken.

In juli 2012 heeft het ministerie gevraagd om onderzoeksvoorstellen ten aanzien van enkelvoudige fietsongevallen van 50-plussers en veilig fietsgedrag van jongeren. Het project ‘Het Vergevingsgezinde Fietspad’ is als beste idee uit de bus gekomen en wordt de komende drie jaar uitgevoerd. Het onderzoek moet ertoe leiden dat fietspaden zodanig worden vormgegeven dat er minder enkelvoudige ongevallen optreden én dat de resterende ongevallen een minder ernstige afloop hebben.

In het onderzoeksproject zullen onder andere proefpersonen gaan fietsen met camera’s. Daarmee moeten onderliggende oorzaken van de ongevallen worden achterhaald, met name hoe fietsers zich gedragen op fietspaden, hoe zij de veiligheid beleven, en hoe dat in relatie staat tot de inrichting van het fietspad zelf en de directe omgeving. Daarbij gaat het om vragen als: wat zijn de meest relevante kenmerken van fietspaden, hoe beïnvloeden deze het gedrag van de fietser, welke eisen/wensen stelt de fietser aan de fietsinfrastructuur.

Het ministerie stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor de komende drie jaar en financiert hiermee de helft van het project. De andere financiers zijn de Provincies Overijssel, Friesland en Utrecht. Ook de Rijksuniversiteit Groningen, Fietsersbond, Politie IJsselland en de gemeenten Zwolle en Leeuwarden doen mee. De onderzoeksresultaten worden vertaald in bestaande en/of nieuwe CROW-richtlijnen voor de vormgeving van fietsinfrastructuur.

In 2010 was 60% van de 19.200 ernstig verkeersgewonden fietser. 86% hiervan was slachtoffer van enkelzijdige fietsongevallen. In bijna de helft van deze gevallen was de gewonde fietser ouder dan 54 jaar. In 2011 kwamen 200 fietsers om in het verkeer, tegenover 162 in 2010.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.