Amsterdam pleit voor lokale helmplicht snorfietsen

snorfietsHet aantal snorfietsers stijgt spectaculair in Amsterdam. De gemeente zegt voor ‘Italiaanse toestanden’ te vrezen.  Daarom moet het Rijk het mogelijk maken het onderscheid tussen de blauwe en gele kentekens (snorfietsen en bromfietsen) lokaal op te heffen zodat de helmplicht ook voor snorfietsen geldt.

Snorfietsen overtreden massaal de maximumsnelheid, aldus de gemeente. Fietsers ondervinden hier veel overlast van en lopen, net als snorfietsers zelf, steeds meer gevaar. Het afgelopen jaar groeide het aantal bij de RDW geregistreerde snorfietsen in Amsterdam met 14%. In de jaren ervoor was de groei nog hoger: respectievelijk 19% en 31%. Daarmee staat eind 2012 de teller op meer dan 25.000 snorfietsen. Met een groei van gemiddeld 14% rijden er eind 2020 meer dan 70.000 snorfietsen in Amsterdam rond. Dat is bijna drie keer zoveel als nu het geval is en leidt tot een straatbeeld dat we kennen van steden als Rome, aldus de gemeente. Snorfietsers zijn vaak jong, hebben weinig ervaring en inzicht in risico’s in het verkeer en vertonen daardoor vaak risicovol gedrag. Het is niet voor niets dat 16% van het totaal aantal ernstig gewonden in Amsterdam in de periode van 2007 – 2009 een brom- of snorfietser is, terwijl 1,5% van de verplaatsingen in Amsterdam met snor- of bromfiets wordt gedaan, zo betoogt de gemeente.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per 1 januari 2012 de boetes op snelheidsovertredingen en dergelijke verhoogd. Uit de eerste resultaten van de handhavingcampagne SlowRiders 2012 blijkt dat dit in Amsterdam onvoldoende effect heeft gehad. De rapportage van de handhavingcampagne laat zien dat snorfietsers massaal de maximumsnelheid overschrijden. Snelheidsmetingen op tien verschillende fietspaden en fietsstroken binnen de ring A10 wijzen uit dat gemiddeld 77% van de snorfietsers harder rijdt dan de maximumsnelheid van 25 km/uur. In 2011 gaf 50% van de snorfietsers aan dat hun voertuig harder kan dan is toegestaan. In 2012 is dit zelfs gegroeid naar 75% – ondanks de aanscherping van de landelijke maatregelen.

Amsterdam zegt weliswaar bevoegd te zijn om als wegbeheerder de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen zonder dat de wetgeving daarvoor moet worden aangepast, maar een dergelijke maatregel zonder helmplicht is volgens de gemeente ondenkbaar. ‘We onderzoeken als stad de mogelijkheden om de snorfiets in 30 km-zones te verplaatsen naar de rijbaan, maar van de hele stad een 30 km-zone maken is geen optie als we de stad bereikbaar willen houden voor alle vervoersmiddelen.’  De gemeente wil nu dat het Rijk het mogelijk maakt lokaal een helmplicht in te voeren. Dat is goed voor de veiligheid van de snorfietsers, die zich toch al als bromfietsers gedragen. En dan kan Amsterdam de snorfietsers naar de rijbaan verplaatsen.

Update 31 jan 2013

Minister Schultz heeft inmiddels laten weten weinig te zien in een lokale helmplicht voor snorscooters.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam pleit voor lokale helmplicht snorfietsen - VerkeersNet

Amsterdam pleit voor lokale helmplicht snorfietsen

snorfietsHet aantal snorfietsers stijgt spectaculair in Amsterdam. De gemeente zegt voor ‘Italiaanse toestanden’ te vrezen.  Daarom moet het Rijk het mogelijk maken het onderscheid tussen de blauwe en gele kentekens (snorfietsen en bromfietsen) lokaal op te heffen zodat de helmplicht ook voor snorfietsen geldt.

Snorfietsen overtreden massaal de maximumsnelheid, aldus de gemeente. Fietsers ondervinden hier veel overlast van en lopen, net als snorfietsers zelf, steeds meer gevaar. Het afgelopen jaar groeide het aantal bij de RDW geregistreerde snorfietsen in Amsterdam met 14%. In de jaren ervoor was de groei nog hoger: respectievelijk 19% en 31%. Daarmee staat eind 2012 de teller op meer dan 25.000 snorfietsen. Met een groei van gemiddeld 14% rijden er eind 2020 meer dan 70.000 snorfietsen in Amsterdam rond. Dat is bijna drie keer zoveel als nu het geval is en leidt tot een straatbeeld dat we kennen van steden als Rome, aldus de gemeente. Snorfietsers zijn vaak jong, hebben weinig ervaring en inzicht in risico’s in het verkeer en vertonen daardoor vaak risicovol gedrag. Het is niet voor niets dat 16% van het totaal aantal ernstig gewonden in Amsterdam in de periode van 2007 – 2009 een brom- of snorfietser is, terwijl 1,5% van de verplaatsingen in Amsterdam met snor- of bromfiets wordt gedaan, zo betoogt de gemeente.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per 1 januari 2012 de boetes op snelheidsovertredingen en dergelijke verhoogd. Uit de eerste resultaten van de handhavingcampagne SlowRiders 2012 blijkt dat dit in Amsterdam onvoldoende effect heeft gehad. De rapportage van de handhavingcampagne laat zien dat snorfietsers massaal de maximumsnelheid overschrijden. Snelheidsmetingen op tien verschillende fietspaden en fietsstroken binnen de ring A10 wijzen uit dat gemiddeld 77% van de snorfietsers harder rijdt dan de maximumsnelheid van 25 km/uur. In 2011 gaf 50% van de snorfietsers aan dat hun voertuig harder kan dan is toegestaan. In 2012 is dit zelfs gegroeid naar 75% – ondanks de aanscherping van de landelijke maatregelen.

Amsterdam zegt weliswaar bevoegd te zijn om als wegbeheerder de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen zonder dat de wetgeving daarvoor moet worden aangepast, maar een dergelijke maatregel zonder helmplicht is volgens de gemeente ondenkbaar. ‘We onderzoeken als stad de mogelijkheden om de snorfiets in 30 km-zones te verplaatsen naar de rijbaan, maar van de hele stad een 30 km-zone maken is geen optie als we de stad bereikbaar willen houden voor alle vervoersmiddelen.’  De gemeente wil nu dat het Rijk het mogelijk maakt lokaal een helmplicht in te voeren. Dat is goed voor de veiligheid van de snorfietsers, die zich toch al als bromfietsers gedragen. En dan kan Amsterdam de snorfietsers naar de rijbaan verplaatsen.

Update 31 jan 2013

Minister Schultz heeft inmiddels laten weten weinig te zien in een lokale helmplicht voor snorscooters.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.