BOVAG en RAI: Aandeel fietsritten laten stijgen met 30% in 2020

Het aandeel fietsverplaatsingen in de totale mobiliteit moet stijgen van een kwart nu naar een derde in 2020. Dat is de belangrijkste ambitie uit de Duurzaamheidagenda Fiets van BOVAG en RAI Vereniging.

Door het fietsgebruik te stimuleren wordt sterk bijgedragen aan een betere luchtkwaliteit en aan het tegengaan van het broeikaseffect. Met name de uitstoot door kortere autoritten kan met behulp van de (elektrische) fiets fors worden teruggedrongen.
Om eenderde van het totale aantal verplaatsingen (of: 45% van de korte-afstand-verplaatsingen tot 7,5 km ) per fiets te gaan afleggen zijn maatregelen nodig. Zo moet de infrastructuur en het ruimtelijk beleid in heel Nederland naar het niveau gebracht worden van de top 5 van fietsgemeenten. Verder is gericht doelgroepenbeleid nodig, gericht op de schoolgaande jeugd, forenzen en ouderen. In het bijzonder willen BOBAG en RAI forenzen verleiden door voordelen van fietsen voor gezondheid, bereikbaarheid, ruimtegebruik en klimaat en luchtkwaliteit (financieel) te waarderen.
Ook denkt men aan het ontwikkelen van nieuwe diensten. Zo gaan de gedachten uit naar een projectbureau dat luxe diensten gaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld een leasefiets met pechservice. En tenslotte verder wil men de uitrol van innovaties bevorderen. Het voorbeeld hiervoor is de e-bike. BOVAG en RAI gaan de plannen verder uitwerken tot concrete voorstellen voor maatregelen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.