Gezonder door de elektrische fiets

fietserFietsen is gezond en dat geldt ook voor de elektrische fiets, zo blijkt uit onderzoek van TNO naar de resultaten van het project Fietsen Loont.

Het gebruik van de elektrische fiets (fiets met trapondersteuning) kan waardevol zijn in het woon-werkverkeer in termen van mobiliteit en gezondheid. Om hier inzicht in te krijgen heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden door TNO onder forensen die deelnamen aan Fietsen Loont, een project waarbij langdurig gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer werd beloond. Om deel te mogen nemen aan Fietsen Loont moest men op minimaal vijf kilometer van de werklocatie af wonen en het woon-werkverkeer met de auto afleggen. De deelnemers registreerden tijdens het onderzoeksjaar wekelijks het gebruik van de elektrische fiets in een online rittenregistratiesysteem en vulden zowel vóór de aanschaf van de elektrische fiets, als na 3 en 12 maanden gebruik een online vragenlijst in.
In totaal hebben 150 deelnemers, voornamelijk oudere hoog opgeleide mannen, alle vragenlijsten ingevuld (respons; 56%). Deelname aan het project leidde tot een aanzienlijk gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer, zowel in de periode vlak na de aanschaf als op langere termijn. De gemiddelde enkele reis woon-werkafstand was 14 kilometer en de gemiddelde frequentie van woon-werk fietsen lag op 2,7 dagen per week. Onder de deelnemers die meestal de elektrische fiets gebruikten in het woon-werkverkeer (90%) nam de gemiddelde enkele reistijd met circa 10 minuten toe. Het percentage elektrische fietsers dat voldeed aan de beweegnormen nam fors toe van 47% naar 93%. Ook voelde men zich fitter en gezonder dan voordat men ging fietsen naar het werk. De gemiddelde BMl daalde, maar deze daling was niet significant.
Geconcludeerd wordt dat het belonen van het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer gunstige resultaten oplevert voor de mobiliteit en gezondheid van forensen. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of deze beloning voor de gebleken en gewenste effecten noodzakelijk is, aldus TNO.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.