Zoektocht naar het veiligste fietspaaltje

fietspaaltjeIn Hardenberg is de eerste proeflocatie met fietspaaltjes in gebruik genomen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting aangebracht, inclusief een inleidende ribbelmarkering. Deze aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen. In nog vijf andere gemeenten worden ook proeflocaties ingericht. Ze maken deel uit van een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en CROW-Fietsberaad om de risico’s van fietspaaltjes voor fietsers te verminderen.

Met een fietspaaltje kan men autoverkeer weren, maar fietspaaltjes brengen risico’s met zich mee. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar jaarlijks belanden honderden fietsers en snorfietsers in het ziekenhuis en soms vallen er ook dodelijke slachtoffers. Met name het Fietsberaad heeft zich de laatste tijd ingespannen om deze risico’s onder de aandacht te brengen door te wijzen op het feit dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval, zoals valpartijen en aanrijdingen met paaltjes. Het Fietsberaad beveelt dan ook aan om fietspaaltjes waar mogelijk te verwijderen. In flink aantal gemeenten is men daarmee al aan de slag gegaan, onder meer door de speciale website fietspaaltjes.nl in te zetten waar fietsers ‘foute paaltjes’ kunnen melden. Dat heeft ertoe geleid dat er al vele tientallen fietspaaltjes zijn geruimd.
Maar er zijn ook situaties waar fietspaaltjes niet te vermijden zijn, bijvoorbeeld om auto’s te weren of om foutparkeren tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat deze niet leiden tot ernstige ongevallen, is nu een proef gestart met verschillende uitvoeringsvormen op zes locaties. Naast Hardenberg doen ook de gemeenten Barneveld, Enschede, Houten, Utrecht en Zwolle mee aan de pilot ‘Veiliger fietspaaltjes’. Op elke locatie is gekozen voor een andere aanpassing. Het komende half jaar worden de proeven geëvalueerd. Er wordt onder andere gekeken naar de zichtbaarheid overdag en ’s nachts in combinatie met markering en of een fietspaaltje ‘vergevingsgezind’ moet zijn, bijvoorbeeld door een flexibele uitvoering. Ook moeten fietspalen de toegankelijkheid van hulpdiensten niet aan banden leggen en ze moeten vandalisme- en diefstal bestendig zijn. Fietsers en omwonenden kunnen hun mening doorgeven via www.fietsberaad.nl/fietspaaltjes.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.