ron_hendriksVerkeersnet is het enige echt onafhankelijke online platform voor verkeerskundigen. En daarom wellicht ook het grootste in Nederland. Verkeersnet publiceert dagelijks actueel nieuws uit de sector verkeer en vervoer, gerubriceerd in een aantal thema’s.

De redactie staat onder leiding van Ron Hendriks, voormalig hoofdredacteur van het vakblad Verkeerskunde en op dit ogenblik onder meer hoofd-/eindredacteur van verschillende verkeerstijdschriften.

U kunt de redactie mailen met opmerkingen en tips: redactie@verkeersnet.nl

Verkeersnet.nl is een uitgave van Promedia group.