Download de LEV kenniscentrum white paper

Transitie met LEV

De auto de stad uit en wat dan?

Er is geen gemeente in Nederland die niet bezig is met het terugdringen van het autogebruik in de stad. Uitdagingen als klimaatverandering en verdichting van bebouwing inspireren overheid en markt om op een andere manier na te denken over het invullen van de beschikbare ruimte en hoe we ons daarin verplaatsen. Dit white paper onderzoekt de stand van zaken rond een nieuwe categorie voertuigen die een belangrijke aanjagende rol kan spelen in de mobiliteitstransitie: lichte elektrische voertuigen, kortweg LEV’s. Wat weten we al, en waarover bestaat nog onduidelijkheid? Hoe zit het met de duurzaamheid, of met de regelgeving? Zijn deelconcepten ook commercieel interessant? En hoe dragen LEV’s bij aan het plezier van onderweg zijn?

In dit paper zetten we de huidige kennis over LEV’s op een rij en formuleren we de uitdagingen en pijnpunten aan de hand van drie thema’s:

– Business en Service,
– Mens en Techniek,
– Beleid en Mobiliteit.

Door relevante onderzoeken te verzamelen en feiten te presenteren, gekoppeld aan inzichten en ervaringen die binnen het LEV Kenniscentrum zijn verzameld, worden deze verschillende kennisdomeinen met elkaar verbonden. Zo ontstaat een gelaagd en veelomvattend overzicht van de stand van zaken rond micromobiliteit. Geen afgerond onderzoek met een kop en staart, maar een momentopname waar vanuit verdere ontwikkelingen kunnen worden begrepen en gestuurd.

Het white paper is tot stand gekomen op initiatief en onder redactie van het LEV Kenniscentrum, onderdeel van het lectoraat HAN Automotive Research. Medewerking hebben verleend:
Suzanne Dekker (HAN), Pieter Dekker (HAN), Marith Dieker (HAN), Ronnie Poorterman (Keypoint Consultancy), Ferdy Gilsing (Yellowchess), Auke Hoekstra (TU Eindhoven).

Meer informatie over het LEV Kenniscentrum, en nieuws en updates over de onderwerpen uit dit paper zijn te vinden op lev-kenniscentrum.nl.

*Bij het downloaden van de whitepaper worden uw ingevulde gegevens gedeeld met het LEV Kenniscentrum.