Trekkers toch maar op de rondweg

Rondweg bijna klaarLandbouwverkeer wordt dit najaar tijdelijk toegestaan op de nieuwe rondweg om Gorredijk in plaats van dwars door de bebouwde kom. Het gaat om een proef om te kijken naar de effecten op de doorstroming en verkeersveiligheid.

De nieuwe rondweg is net opengesteld voor verkeer maar vanwege de doorstroming van het verkeer heeft de provincie trekkers tot nu toe niet toegestaan.

Bewoners vrezen echter voor de verkeersveiligheid als trekkers door de bebouwde kom blijven rijden.

De provincie wil nu in overleg met de gemeente Opsterland testen hoe het in de praktijk uitpakt als trekkers toch over de rondweg gaan.

Vanaf het moment dat de gemeente begint met de herinrichting van enkele doorgaande straten in Gorredijk mag landbouwverkeer over de rondweg rijden. Ook na de werkzaamheden in het dorp mogen trekkers nog een periode over de rondweg.

Voorafgaand aan de proef stellen provincie en gemeente in overleg met bewoners en belangengroeperingen criteria op. Die zijn bepalend in de keuze of landbouwverkeer in de toekomst wel of niet over de rondweg mag rijden.

Friesland zit steeds meer in zijn maag met het landbouwverkeer. Landbouwvoertuigen gaan meer gebruik gaan maken van de openbare weg door schaalvergroting in de landbouw en inzet voor niet-agrarische activiteiten.

Voor de veiligheid van fietsers worden trekkers steeds vaker van de parallelwegen in Friesland geweerd en worden meer N-wegen opengesteld voor landbouwvoertuigen.

Voorwaarde is dat de intensiteit van het autoverkeer niet hoger ligt dan circa 7000 à 8000 mvt per etmaal. Waar dat problemen geeft, wordt de aanleg van speciale landbouwpaden overwogen naast hoofdrijbaan en fietspad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.