Coolsingel wordt stadboulevard

De Rotterdamse Coolsingel in het hart van de stad wordt versmald. Zo hoopt de gemeente het doorgaande verkeer uit het centrum te weren. Daarnaast komen er extra parkeerplaatsen voor auto’s aan de rand van de binnenstad en extra voorzieningen voor fietsers. En het ov wordt verbeterd.

De komende jaren doet de gemeente grote investeringen in de binnenstad. In onder meer de buitenruimte, woningen (5.000 tot 2015), kantoorruimte (800.000 m2), verkeer en vervoer (o.a. 3.000 extra parkeerplaatsen) en cultuur en vrije tijd (80.000 m2). Door de verwachte groei van het aantal bewoners en bezoekers in de binnenstad zal als gevolg hiervan ook het autoverkeer flink toenemen. Zo blijkt uit berekeningen dat het autoverkeer groeit met 50.000 verplaatsingen per dag. Uit de cijfers blijkt ook dat het voor een groot deel gaat om doorgaand verkeer dat niet de binnenstad als bestemming heeft.
Met een nieuw verkeersplan voor de binnenstad wil het college daarom een betere balans tussen autoverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Het plan ‘City Lounge Bereikt’ gaat voor een goede bereikbaarheid voor auto’s, om de binnenstad economisch vitaal te houden maar ook voor meer de ruimte voor de voetganger in het hart van de binnenstad.
Verder wil men voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en werknemers in de binnenstad. En parkeren voor bezoekers aan de rand van de stad met de mogelijkheid om over te stappen op hoogwaardig openbaar vervoer, of aan de rand van de binnenstad om zo verder de stad in te kunnen lopen. Ook fietspaden moeten verbeterd worden en er komen meer fietsenstallingen.
De Coolsingel wordt opnieuw vormgegeven tot een echte stadsboulevard, met brede trottoirs, continue bomenrijen, ruime fietspaden en een smallere weg voor het autoverkeer met twee keer een eenbaansweg. De Coolsingel wordt daarmee het visitekaartje van de stad, ingericht met mooi materiaal en veel beter oversteekbaar voor de voetganger.
Daarnaast wordt de bereikbaarheid met de auto vanaf de Ring Rotterdam verbeterd, door gerichte ingrepen op de belangrijkste invalsroutes Pleinweg, s’-Gravendijkwal, Boompjes, Stadhoudersweg en Maasboulevard. De economische toplocaties in de binnenstad, Central District, Hoboken en Wilhelminapier zijn goed bereikbaar met de auto. Rotterdam kiest voor een naar eigen zeggen ‘klantgerichte parkeerstrategie’ waarbij de automobilist de keuze krijgt tussen parkeren aan de rand van de stad (P+R), aan de rand van de binnenstad (P+W) of in beperktere mate op straat.

OV, fietsen en duurzaam vervoer
Het Churchillplein wordt een belangrijk knooppunt voor hoogwaardig openbaar vervoer, waar Tramplus, de metro en een waterterminal samenkomen. Door RandstadRail en de verbinding van de Erasmuslijn met de Hoekse Lijn, wordt dit knooppunt ook vanuit de regio beter bereikbaar met de metro. Verder is het de wens om meer Tramplus verbindingen naar de Binnenstad te realiseren, zoals de tram over de Willemsbrug.
De fietsinfrastructuur wordt verder verbeterd door de aanleg van tweerichtingsfietspaden op o.m. de Blaak en Binnenrotte. Bovendien komen er meer bewaakte en overdekte fietsstallingen aan de rand van het winkelgebied. Rotterdam zet in het kader van haar ambities op het gebied van klimaat en verbeteren luchtkwaliteit ook in op duurzaamheid. Zo worden nieuwe marktinitiatieven voor duurzaam vervoer – zoals elektrisch vervoer – ondersteund en wordt er gewerkt aan slimmere bevoorradingssystemen voor de binnenstad. De komende maanden bespreekt het college het verkeersplan met de gemeenteraad, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarna het verkeersplan in het najaar moet worden vastgesteld.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.