Rijk en regio investeren in fileproblemen Noordkant Amsterdam

fileHet ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam willen samen een einde maken aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam en de overlast van sluipverkeer in het gebied. De plannen richten zich op  de verbreding van en aanpassingen aan de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren.

De aanpak voorziet daarnaast in het plan van de provincie, stadsregio en de gemeenten in het gebied voor de doortrekking van de A8 naar de A9

Aanleiding voor de aanpak is het “MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam”, waaruit blijkt dat er in 2030 zonder aanvullende maatregelen sprake is van grote verkeersknelpunten in de regio.

De minister start volgend jaar met een Verkenning naar het verbreden en aanpassen van de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend Noord. Hiervoor wordt in het Infrastructuurfonds 300 miljoen euro gereserveerd.

De provincie en de Stadsregio Amsterdam willen samen met de gemeenten in het gebied de A8, die nu ophoudt ter hoogte van Westzaan, doortrekken middels een nieuwe provinciale weg naar de A9 bij Heemskerk. De aanleg van deze ontbrekende schakel verbetert zowel de bereikbaarheid in dit gebied, als ook de leefbaarheid. In  Krommenie en Wormerveer verdwijnt het doorgaande verkeer uit de woonkernen.  De financiering van dit project ligt bij de provincie en de regio.

Daarnaast wil de minister  met een nieuwe aanpak de filedruk op de A9 verminderen. De minister start een onderzoek naar de inzet van slimme en innovatie mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De focus ligt daarbij niet op nieuwe infrastructuur, maar op maatregelen om met het bedrijfsleven werknemers uit de spits te halen en de toepassing van innovatieve technieken om het verkeer te begeleiden.

Het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) genoemd als opgave van nationaal belang. Het traject A7/A8 is één van de zwaarste fileknelpunten van Nederland. In 2016 worden voorafgaand aan de grootschalige plannen spitsstroken aangelegd op de A7 en de A8. Daarmee worden voor  de komende jaren de grootste knelpunten  worden opgelost.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.