Minder files, maar dat blijft niet zo

autosnelwegDe aanleg van spits- en plusstroken, wegverbredingen en verkeersmanagement hebben tot een afname van het reistijdverlies geleid. De effecten van deze maatregelen zijn vooral de laatste jaren zichtbaar geworden. In 2012 was het reistijdverlies 14 procent minder dan in 2011, terwijl de omvang van het verkeer gelijk-bleef. Ook de economische crisis heeft de laatste jaren bijgedragen aan de afname van het reistijdverlies. Dat was het goede nieuws.

Maar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht voor de periode tot en met 2017 dat onder invloed van een aantrekkende economie en een dalende brandstofprijs het wegverkeer zal toenemen met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Mede door uitbreiding van de wegcapaciteit daalt naar verwachting het reistijdverlies door files op het hoofdwegennet in 2013 met ruim 13 procent en in 2014 met 1,5 procent. Zonder aanvullend beleid neemt in de periode 2015-2017 het reistijdverlies door files naar verwachting weer toe met gemiddeld 2,5 procent per jaar. Dit komt door de verwachte toename van het verkeer.

Sinds 2005 is de groei van het autogebruik aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor, aldus constateert het KiM in de Mobiliteitsbalans 2013. Vooral jongvolwassenen gingen de afgelopen jaren steeds minder autorijden. Dit kwam onder meer door de afname van het aantal werkende jongeren en de toename van het aantal studerende jongeren die bovendien in de stedelijke gebieden wonen. Ook daalde het aantal kilometers dat Nederlanders afleggen op de passagiersstoel of achterbank van de auto. De invloed van webwinkelen en dergelijk op de totale mobiliteit is beperkt, aldus het KiM.

Het KiM keek ook of er een relatie te vinden is tussen de opkomst van de e-society en de afname van de jongerenmobiliteit en de afnemende oriƫntatie van jongvolwassenen op de auto. Conclusie: verschillende onderzoeksresultaten wijzen niet op een afname van het face-to-face-contacten. Ook lijken jongeren nog altijd gevoelig zijn voor de status van de auto. KiM verwacht niet dat de afname van de automobiliteit onder jongvolwassen zal doorzetten.

kerngegevens_mobiliteit
Kerncijfers personenvervoer (bron: KiM – Mobiliteitsbalans 2013)

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.