Landbouwpasseerstroken nog niet voor iedereen duidelijk

rovz-ca-foto20-passeer3Zeeland start met een campagne om de betekenis van landbouwpasseerstroken uit de leggen. Het blijkt weggebruikers niet door hebben dat tractoren die op de passeerstrook rijden alle weggebruikers voor moeten laten gaan.

Passeerstroken zijn er op de rondwegen van ‘s-Gravenpolder en Poortvliet. Landbouwverkeer mag sinds juli 2008 over deze rondwegen rijden, om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Voor een goede doorstroming op de rondwegen zijn de landbouwpasseerstroken aangelegd. Een eerste evaluatie van deze landbouwproef laat zien dat de stroken al goed worden gebruikt, maar dat het nog beter kan, zo meldt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.
De nieuwe communicatiemiddelen zijn ontwikkeld naar aanleiding van reacties van weggebruikers en de resultaten van eerste steekproeven en metingen van de provincie Zeeland. Hieruit bleek dat niet iedereen weet hoe de voorrangsregels zijn bij de passeerstroken. De tractoren die op de strook rijden, moeten alle weggebruikers voor laten gaan. Dit komt in de nieuwe communicatie-uitingen duidelijk naar voren. Boodschap voor de overige weggebruikers is onder andere: “rij vlot voorbij als de tractor op de strook rijdt” en “de stroken zijn geen inhaal- of parkeerstroken”. De illustratie op het mottobord is ook verbeterd. Het laat nu een illustratie in de rijrichting zien. Dit geeft de situatie duidelijker weer.
De provincie Zeeland houdt continu steekproeven en metingen om te bekijken hoe de pilot verloopt. Circa 85 procent van de tractoren gebruikt de stroken om andere weggebruikers te laten passeren, zo blijkt. Van het landbouwverkeer dat de stroken gebruikt, doet 70 procent dit op de juiste manier. Dus vloeiend en veilig voor andere weggebruikers. Er is dus ook een groep die de stroken nog niet goed gebruikt. Bijvoorbeeld door slechts enkele auto’s te laten passeren en niet alle weggebruikers voor te laten gaan.
Uit reacties van weggebruikers en waarnemingen van de provincie blijkt ook dat automobilisten soms stoppen op de passeerstroken, bijvoorbeeld om te bellen. Landbouwverkeer kan dan geen gebruik maken van de stroken. Daarom is er een stopverbod ingesteld voor de passeerstroken. Dit verbod geldt niet voor landbouwverkeer.

Sinds de toelating van het landbouwverkeer op de rondwegen zijn er geen verkeersongevallen gebeurd, waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn. Bovendien heeft het landbouwverkeer geen invloed op de gemiddelde snelheid van het verkeer op de rondweg. Hoeveel tractoren er op de rondweg rijden, hangt voornamelijk af van het seizoen. Op de rondweg van Poortvliet rijden 15 tot 45 tractoren per dag. Op de rondweg van ‘s-Gravenpolder rijden tussen de 15 en 85 tractoren per dag. Er rijdt in ieder geval veel minder landbouwverkeer door de kernen dan daarvoor. Dat is gunstig voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen.

De voorlopige cijfers geven een eerste indruk, zo benadrukt het ROVL. Er kunnen pas definitieve conclusies getrokken worden over het succes van de proef, als de pilotperiode van één jaar voorbij is.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Landbouwpasseerstroken nog niet voor iedereen duidelijk - VerkeersNet

Landbouwpasseerstroken nog niet voor iedereen duidelijk

rovz-ca-foto20-passeer3Zeeland start met een campagne om de betekenis van landbouwpasseerstroken uit de leggen. Het blijkt weggebruikers niet door hebben dat tractoren die op de passeerstrook rijden alle weggebruikers voor moeten laten gaan.

Passeerstroken zijn er op de rondwegen van ‘s-Gravenpolder en Poortvliet. Landbouwverkeer mag sinds juli 2008 over deze rondwegen rijden, om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Voor een goede doorstroming op de rondwegen zijn de landbouwpasseerstroken aangelegd. Een eerste evaluatie van deze landbouwproef laat zien dat de stroken al goed worden gebruikt, maar dat het nog beter kan, zo meldt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.
De nieuwe communicatiemiddelen zijn ontwikkeld naar aanleiding van reacties van weggebruikers en de resultaten van eerste steekproeven en metingen van de provincie Zeeland. Hieruit bleek dat niet iedereen weet hoe de voorrangsregels zijn bij de passeerstroken. De tractoren die op de strook rijden, moeten alle weggebruikers voor laten gaan. Dit komt in de nieuwe communicatie-uitingen duidelijk naar voren. Boodschap voor de overige weggebruikers is onder andere: “rij vlot voorbij als de tractor op de strook rijdt” en “de stroken zijn geen inhaal- of parkeerstroken”. De illustratie op het mottobord is ook verbeterd. Het laat nu een illustratie in de rijrichting zien. Dit geeft de situatie duidelijker weer.
De provincie Zeeland houdt continu steekproeven en metingen om te bekijken hoe de pilot verloopt. Circa 85 procent van de tractoren gebruikt de stroken om andere weggebruikers te laten passeren, zo blijkt. Van het landbouwverkeer dat de stroken gebruikt, doet 70 procent dit op de juiste manier. Dus vloeiend en veilig voor andere weggebruikers. Er is dus ook een groep die de stroken nog niet goed gebruikt. Bijvoorbeeld door slechts enkele auto’s te laten passeren en niet alle weggebruikers voor te laten gaan.
Uit reacties van weggebruikers en waarnemingen van de provincie blijkt ook dat automobilisten soms stoppen op de passeerstroken, bijvoorbeeld om te bellen. Landbouwverkeer kan dan geen gebruik maken van de stroken. Daarom is er een stopverbod ingesteld voor de passeerstroken. Dit verbod geldt niet voor landbouwverkeer.

Sinds de toelating van het landbouwverkeer op de rondwegen zijn er geen verkeersongevallen gebeurd, waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn. Bovendien heeft het landbouwverkeer geen invloed op de gemiddelde snelheid van het verkeer op de rondweg. Hoeveel tractoren er op de rondweg rijden, hangt voornamelijk af van het seizoen. Op de rondweg van Poortvliet rijden 15 tot 45 tractoren per dag. Op de rondweg van ‘s-Gravenpolder rijden tussen de 15 en 85 tractoren per dag. Er rijdt in ieder geval veel minder landbouwverkeer door de kernen dan daarvoor. Dat is gunstig voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen.

De voorlopige cijfers geven een eerste indruk, zo benadrukt het ROVL. Er kunnen pas definitieve conclusies getrokken worden over het succes van de proef, als de pilotperiode van één jaar voorbij is.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.