Onderzoek naar effect schoolzones op hoeveelheid beweging van kinderen

schoolzoneTNO en VUmc gaan in het project Schoolzones onderzoeken of een veilige omgeving rondom de school kinderen aanzet tot meer beweging.
Als kinderen jong actief zijn, heeft dit een positieve uitwerking op hun latere gezondheid. De inrichting van de gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol bij de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen. Een veilige omgeving met voldoende speelplekken en oversteekplaatsen beïnvloedt het sport-, speel- en beweeggedrag positief, zo blijkt uit eerder onderzoek, aldus TNO.

Gemeenten leggen momenteel – vaak vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid – schoolzones aan. Het project Schoolzones onderzoekt of deze zones kunnen bijdragen aan voldoende lichaamsbeweging door kinderen.

TNO en VUmc geven het onderzoek vorm en werken daarbij samen met: Royal HaskoningDHV, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stadsregio Amsterdam, GGD Amsterdam, de Haagse Hogeschool en Jantje Beton.
Het project Schoolzones komt tot stand met subsidie van het onderzoeksprogramma Sport van ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert.

Het onderzoek Schoolzones loopt van 2013 tot 2016. De onderzoekers vergelijken zes scholen met een veilige schoolzone met vier scholen zonder schoolzone. Van de scholen met een schoolzone krijgen twee scholen bovendien een aanvullend beweegprogramma aangeboden.

Het onderzoek kijkt of de schoolzones sport-, speel- en beweeggedrag stimuleren bij schoolgaande kinderen (groep 6 en 7). Daarbij beoordeelt het ook de kosteneffectiviteit van de diverse maatregelen en eventuele succes- en faalfactoren bij het invoeren van schoolzones.

De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk vertaald naar bruikbare tips en producten, zoals een nieuwe versie van de praktische ‘Leidraad inrichting veilige schoolomgeving’.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.