‘Richtlijn toegankelijkheid’ biedt handvatten voor wegbeheerders

ov-trainingCROW heeft een ‘Richtlijn toegankelijkheid’ opgesteld. Hierin wordt het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en route-informatie beschreven.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor planvorming en inrichting van de lokale openbare ruimte, waaronder de haltes aan gemeentelijke wegen. Daarnaast zijn gemeenten volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verplicht om burgers te ondersteunen om maatschappelijk te kunnen participeren. Verder regelen de nieuwe Europese verordening Passagiers-rechten en de Wet gelijke behandeling een goede toegankelijkheid van openbaar vervoer bussen en halteplaatsen.

Ondanks de geldende wetten is er in de praktijk nog een aantal problemen, zo blijkt uit een probleemverkenning door het ministerie van VWS in 2011. De openbare ruimte is nog niet voor iedereen toegankelijk. Er zijn voor dit probleem meer oorzaken te noemen, maar een daarvan is de veelheid aan richtlijnen, aldus CROW. Er is behoefte aan eenduidigheid, samenhang en afstemming van toegankelijkheidsrichtlijnen. CROW wil met het uitbrengen van de publicatie 337 ‘Richtlijn toegankelijkheid’ de bestaande richtlijnen bundelen én verouderde kennis actualiseren.

In de Richtlijn wordt onder meer ingegaan op de noiidzakelijk bewegingsruimte van de reiziger, de inrichting van haltes en perrons en de verschillende manieren om reisinformatie te bieden.

Het KpVV heeft meegewerkt aan deze richtlijn en daarnaast de factsheet Toegankelijkheid Leeft! opgesteld, waarin aandacht is voor nieuwe wet- en regelgeving, handvatten voor gemeentelijk beleid, mentale toegankelijkheid, en technische ontwikkelingen.

KpVV pleit daarin onder meer voor het aanstellen van een medewerker Toegankelijkheid bij de gemeente. De medewerker wordt coördinator/aanspreekpunt en kan de rol van aanjager vervullen om toegankelijkheid een volwaardige plek te geven, bijvoorbeeld in ruimtelijke projecten.

Behalve de fysieke toegankelijkheid moet ook de mentale toegankelijkheid aandacht krijgen. Mentale toegankelijkheid gaat over de manier waarop mensen met een beperking zich behandeld en onthaald voelen.

Maatregelen om de bekendheid met het openbaar te vergroten, zijn onder meer informatiebijeenkomsten waar reizigers geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het openbaar vervoer en trainingsbijeenkomsten waar reizigers instructie krijgen over de wijze waarop men een reis met het openbaar vervoer kan plannen en uitvoeren.

OV-ambassadeurs kunnen reizigers informeren over de mogelijkheden van het openbaar vervoer en ze overtuigen van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Verder kan men denken aan kennismakingskaartjes waarmee reizigers door middel van proefritten kennismaken met het openbaar vervoer en proefreizen, waarbij reizigers onder begeleiding oefenen met het reizen met het openbaar vervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.