Ruim drie miljoen mensen mijden de spits

schultzDe nieuwe aanpak voor een betere doorstroming op de grote fileknooppunten in twaalf regio’s begint zijn vruchten af te werpen, aldus minister Schultz.  Inmiddels mijden jaarlijks ruim drie miljoen bestuurders de spits. Dagelijks gaat het om 13.500 mensen die uit de spits verdwenen zijn.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de aanpak voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De eerste resultaten zijn vooral het gevolg van de verschillende spitsmijdprojecten waarbij Nederlandse automobilisten in verschillende regio’s worden gestimuleerd op andere manieren of op een andere tijdstip van en naar het werk te reizen.

De projecten die een fors deel van het effect voor hun rekening nemen zijn de projecten in Arnhem-Nijmegen, Rotterdam en Midden Nederland.

Rijk, regio en het bedrijfsleven zetten zich sinds 2011 samen in om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren door weg, water en spoor beter te benutten. Opzet is om met een kleine 300 maatregelen in 12 drukke regio’s de files op de grootste knelpunten tijdens de spits terug te dringen. De betrokken partijen willen op de knelpunten in de regio’s de files met 20 procent terugdringen. Het gaat om maatregelen zoals: fietssnelwegen, hoogwaardig openbaar vervoer, mobiliteitsbudgetten, fietsstimuleringsprojecten, vervoer over water in plaats van de weg.

Daarnaast worden er afspraken gemaakt met publieke organisaties en het bedrijfsleven, over het verschuiven van werktijden en schooltijden waardoor de spits merkbaar minder druk wordt. De aanpak richt zich verder op de toepassing van nieuwe technieken voor in de auto zodat die met elkaar kunnen communiceren en dichter op elkaar kunnen gaan rijden.
 
Voor het vervolg op het programma  Beter Benutten heeft minister Schultz met 12 regio’s nieuwe afspraken gemaakt om de komende jaren met extra maatregelen de drukte tijdens de spits verder te verminderen. Het ministerie en de regio’s gaan aanvullend samen 600 miljoen euro investeren in de periode 2014-2017. Met deze investering willen de partijen 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren.

In het vervolgprogramma wordt de nadruk vooral gelegd op maatregelen die reiziger in staat stelt op een slimme manier snel op de plek bestemming te komen. De partijen richten zich samen op de ontwikkeling van multimodale reisinformatiediensten en inzet van in-car technologie zodat bestuurders actuele en persoonlijk rijadviezen kunnen krijgen waarmee bijvoorbeeld onnodige schokbewegingen op de wegen kunnen worden voorkomen. Daarnaast slaan de regio’s de handen in elkaar op een aantal belangrijke thema’s: fiets, logistiek, parkeerbeleid, evenementen, werkgeversaanpak, onderwijs en spitsmijden.

Overzicht investeringen vervolg Beter Benutten 2014-2017:

Rijksinvestering Regio-investering
Amsterdam €50 mln. €50 mln.
Den Haag €50 mln. €50 mln.
Rotterdam €50 mln. €50 mln.
Utrecht €42 mln. €42 mln.
Brabant €38 mln. €38 mln.
Arnhem Nijmegen €18.5 mln. €18.5 mln.
Maastricht €15.5 mln. €15.5 mln.
Groningen-Assen €12 mln. €12 mln.
Twente €9 mln. €9 mln.
Stedendriehoek €5.5 mln. €5.5 mln.
Zwolle Kampen €4 mln. €4 mln.
Leeuwarden Nog in voorbereiding Nog in voorbereiding

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.