iBook over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

gebiedsontwikkelingWat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl en welke lering kunnen we trekken uit actuele projecten? Dat is te lezen en te zien in het iBook ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De digitale publicatie beschrijft op interactieve wijze, via doorkliks en filmpjes, de praktijkervaringen uit 24 gebiedsontwikkelingsprojecten.

Het iBook is gratis te downloaden via iBooks (te downloaden via App store). Voor de niet iPad gebruikers is er een online pdf beschikbaar.

Via het programma Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl volgde het ministerie van Infrastructuur en Milieu 24 gebiedsontwikkelingsprojecten. De beschreven projecten laten zien hoe door een andere manier van kijken, denken en werken meerwaarde kan worden bereikt bij de ontwikkeling van gebieden. In ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de eerste lessen die we eruit kunnen leren.

De manier waarop in Nederland gebieden worden ontwikkeld is sinds eind 2008 fundamenteel veranderd. De wijze waarop kosten van gebiedsontwikkeling tientallen jaren werden terugverdiend blijken niet meer lonend. Het accent verschuift van bouwen in gebieden (net) buiten de stad naar herstructurering en transformatie in de stad.

Steeds vaker komt het initiatief van particulieren of bedrijven in plaats van de overheid. Creatieve en slimmere vormen van gebiedsontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld: hoe actief of faciliterend richten gemeenten hun grondbeleid in? En hoe kunnen belemmeringen rond de ontwikkeling van gebieden worden opgeheven?

Vaak blijkt samenwerking tussen ondernemers, overheden en burgers de sleutel tot succes. Verder zijn een bredere blik op de omgeving en ruimte voor flexibiliteit van belang. “Het gaat om lef tonen en minder risicomijdend durven zijn. Bereidheid tonen om ‘los te laten’ waar dat kan en regie te voeren waar het moet. Ook is het belangrijk meer nadruk te leggen op de beginfase van een project”, aldus minister Schultz.

De lessen uit het iBook worden verder verspreid door (middel)grote gemeenten in Nederland, verenigd in de G32, en de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de nieuwe manieren van werken onder meer via de nieuwe Omgevingswet, ondersteuning bij het grondbeleid en inzet van experts om processen te versnellen. Private en particuliere initiatieven krijgen daardoor meer ruimte om tot ontwikkeling te komen.

De denktrant uit het iBook krijgt verder een plek in de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.