Amsterdam start met proef betaald rijden

De Metropoolregio Amsterdam start naar verwachting dit najaar met een Proef Betaald Rijden. Deze proef is een samenwerking tussen regionale koepels van werkgevers en overheden. Deelnemers worden benaderd door de werkgever en ontvangen vanuit de proef maandelijks een budget van 100 euro.
Vervolgens gaat men per kilometer betalen (overal en altijd). Wie zijn auto laat staan, met name tijdens de spits, kan geld overhouden. Doel van deze proef is het stimuleren van forenzende autorijders om na te denken over reizen met alternatieve vormen van vervoer én op andere tijdstippen. Daarnaast wordt met de proef leerervaring opgedaan met spitsheffing in aanloop naar de invoering van de landelijke kilometerprijs vanaf 2011.

De proef maakt een onderdeel uit van het maatregelenpakket dat eerder door het bedrijfsleven en de regionale overheden (de zgn. Taskforce Mobiliteitsmanagement) werd aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat.
Het aanbieden van alternatief vervoer, stimuleren van telewerken en het aanpassen van werktijden zijn andere voorbeelden van maatregelen uit dit pakket. Samen moeten ze ervoor zorgen dat het autogebruik in de spits minimaal vijf procent wordt teruggedrongen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te vergroten.
De focus ligt op de belangrijke bedrijvenlocaties binnen de Metropoolregio Amsterdam. Via de werkgevers worden automobilisten uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan de proef. Mogelijke deelnemers worden onder andere geselecteerd op basis van hun rijgedrag. De automobilist die ervoor kiest deel te nemen, krijgt een GPS kastje in de auto en maandelijks € 100. Wie zijn auto laat staan, met name tijdens de spits, bespaart geld. Iedere gereden kilometer wordt dagelijks in rekening gebracht volgens een vast tarief. Dit is ongeacht de locatie. Tijdens de spits wordt echter een spitstarief gerekend. Dit is vanaf een bepaald punt op de toegangswegen naar de Ring A10. Het spitstarief geldt op werkdagen van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur. Vanuit het ministerie van V&W is in november 2007 een bedrag van € 100 miljoen toegezegd voor mobiliteitsprojecten in aanloop naar de invoering van de landelijke kilometerprijs.
De Proef Betaald Rijden wordt hieruit gefinancierd. Volgens planning start voor de zomer de aanbesteding van het GPS systeem. Dan worden ook de definitieve criteria voor deelname aan de proef en de hoogte van de tarieven bekend gemaakt. De proef is een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, bereikbaarheidsmakelaar Verkeer.advies én het ministerie van V&W én de werkgevers binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam start met proef betaald rijden - VerkeersNet

Amsterdam start met proef betaald rijden

De Metropoolregio Amsterdam start naar verwachting dit najaar met een Proef Betaald Rijden. Deze proef is een samenwerking tussen regionale koepels van werkgevers en overheden. Deelnemers worden benaderd door de werkgever en ontvangen vanuit de proef maandelijks een budget van 100 euro.
Vervolgens gaat men per kilometer betalen (overal en altijd). Wie zijn auto laat staan, met name tijdens de spits, kan geld overhouden. Doel van deze proef is het stimuleren van forenzende autorijders om na te denken over reizen met alternatieve vormen van vervoer én op andere tijdstippen. Daarnaast wordt met de proef leerervaring opgedaan met spitsheffing in aanloop naar de invoering van de landelijke kilometerprijs vanaf 2011.

De proef maakt een onderdeel uit van het maatregelenpakket dat eerder door het bedrijfsleven en de regionale overheden (de zgn. Taskforce Mobiliteitsmanagement) werd aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat.
Het aanbieden van alternatief vervoer, stimuleren van telewerken en het aanpassen van werktijden zijn andere voorbeelden van maatregelen uit dit pakket. Samen moeten ze ervoor zorgen dat het autogebruik in de spits minimaal vijf procent wordt teruggedrongen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te vergroten.
De focus ligt op de belangrijke bedrijvenlocaties binnen de Metropoolregio Amsterdam. Via de werkgevers worden automobilisten uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan de proef. Mogelijke deelnemers worden onder andere geselecteerd op basis van hun rijgedrag. De automobilist die ervoor kiest deel te nemen, krijgt een GPS kastje in de auto en maandelijks € 100. Wie zijn auto laat staan, met name tijdens de spits, bespaart geld. Iedere gereden kilometer wordt dagelijks in rekening gebracht volgens een vast tarief. Dit is ongeacht de locatie. Tijdens de spits wordt echter een spitstarief gerekend. Dit is vanaf een bepaald punt op de toegangswegen naar de Ring A10. Het spitstarief geldt op werkdagen van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur. Vanuit het ministerie van V&W is in november 2007 een bedrag van € 100 miljoen toegezegd voor mobiliteitsprojecten in aanloop naar de invoering van de landelijke kilometerprijs.
De Proef Betaald Rijden wordt hieruit gefinancierd. Volgens planning start voor de zomer de aanbesteding van het GPS systeem. Dan worden ook de definitieve criteria voor deelname aan de proef en de hoogte van de tarieven bekend gemaakt. De proef is een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, bereikbaarheidsmakelaar Verkeer.advies én het ministerie van V&W én de werkgevers binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.