Super netwerkmodel houdt rekening met individuele reispatroon

prEen verdubbeling van de parkeertarieven op strategische locaties leidt tot een flinke stijging van het aantal gebruikers van P+R faciliteiten. Het is een voorbeeld van wat je met het nieuwe Supernetwerkmodel kunt bereken. Het model is ontwikkeld door wetenschappers van de TU Delft en de TU Eindhoven.

Een traditioneel model gebruikt knooppunten en lijnen tussen die punten: wegen of spoorlijnen. Een Supernetwerk model kent ook verbindingen tussen meerdere netwerken (auto, openbaar vervoer, lopen, fietsen). Tussen twee knopen in de verschillende netwerken ligt dan een verbinding die het overstappen tussen de twee netwerken symboliseert. Dit maakt het mogelijk om een verplaatsing door het multi-modale netwerk weer te geven.

Het Supernetwerkmodel van de TU’s gaat nog verder. Het is een op activiteiten gebaseerd model dat voor elke persoon voorspelt hoe deze zich verplaatst voor het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten: waar naar toe wordt gereisd (locatiekeuze inclusief opties van telewerken en telewinkelen), in welke volgorde activiteiten worden uitgevoerd, het al-dan-niet combineren van verschillende activiteiten op een reis (trip ketenen), wanneer wordt gereisd, met welke vervoermiddel(len), via welke route, waar wordt in-, op-, en overgestapt (bij OV) en waar wordt geparkeerd (bij auto of fiets).

Het model houdt daarbij rekening met de onderlinge afhankelijkheden die er bestaan tussen de verplaatsingen die op een dag worden gemaakt en met alle beperkingen die daarbij gelden.

Het model is zeer gedetailleerd en berekent routes op basis van dienstregelingen in het OV en houdt dus ook rekening met wachttijden bij op- en overstappen.

Uit onderzoek met het model voor de Rotterdamse situatie blijkt onder andere dat de effecten van mobiliteitsmaatregelen relatief klein zijn ten opzichte van de ruimtelijke maatregelen. Ook blijkt dat het verhogen van de parkeertarieven op strategische locaties een hele grote impact heeft en het gebruik van P+R vergroot. Maatregelen gericht op dit soort combinaties (bijvoorbeeld P+R beleid en beleid op parkeertarieven) zijn dus veelbelovend.

Als het gaat om het ruimtelijk beleid laat de studie zien dat aanzienlijke winst in bereikbaarheid kan worden behaald bij het concentreren van ruimtelijke ontwikkeling rond grote knooppunten van OV of in de stadscentra in plaats van op locaties meer verspreid in de stad.

De studie laat ook zien dat de effecten van ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid elkaar kunnen versterken. Op deze manier kan er synergie optreden. Het ligt dan ook voor de hand om ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid in samenhang te ontwikkelen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.