CPB: Uitstel Verbreding A27/A12 Ring Utrecht beste optie

A27Uitstel van de verbreding A27/A12 bij de Ring Utrecht verhoogt de maatschappelijke welvaart. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten geeft aan dat het project pas rendeert als het fileprobleem rondom Utrecht aanzienlijk verergert ten opzichte van de huidige situatie.

Verder blijkt dat een aantal jaren uitstel relatief weinig kost als er sprake is van hoge economische groei en een maatschappelijk verlies voorkomt als de groei beperkt blijft. Dit pleit voor uitstel van de beslissing over de voorgestelde verbreding van snelwegen van de Ring Utrecht, zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de studie Second opinion MKBA Ring Utrecht, die is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Het CPB heeft een second opinion gegeven op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Ring Utrecht door het bureau Decisio. Hierin worden de maatschappelijke voor- en nadelen van het zogeheten voorkeursalternatief (VKA) Ring Utrecht berekend. Dit VKA omvat onder meer een herinrichting van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd en een uitbreiding van het aantal rijstroken naar 2×7 op de A27 ter hoogte van het landgoed Amelisweerd. In het scenario met hoge groei heeft het VKA een MKBA-saldo van 0,5 à 0,6 mld euro. In het lage groeiscenario is het MKBA-saldo negatief (–0,4 à –0,5 mld euro).

De algemene indruk van het CPB van de MKBA Ring Utrecht is goed, de maatschappelijke kosten en baten van het VKA worden evenwichtig in beeld gebracht. In de MKBA is alleen gekeken naar de kosten en baten van het VKA. Andere varianten, vooral 2×6 rijstroken binnen de bestaande verkeersbak bij Amelisweerd, zijn in een eerder stadium afgevallen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Maar op basis van de nu beschikbare veiligheidsrapporten kunnen sommige van dergelijke varianten naar de mening van het CPB niet op voorhand worden uitgesloten. Dit zou als voordeel hebben dat de bak bij Amelisweerd niet hoeft te worden verbreed. Uitstel van besluitvorming heeft daarom ook het voordeel dat deze alternatieven nader onderzocht kunnen worden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

CPB: Uitstel Verbreding A27/A12 Ring Utrecht beste optie - VerkeersNet

CPB: Uitstel Verbreding A27/A12 Ring Utrecht beste optie

A27Uitstel van de verbreding A27/A12 bij de Ring Utrecht verhoogt de maatschappelijke welvaart. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten geeft aan dat het project pas rendeert als het fileprobleem rondom Utrecht aanzienlijk verergert ten opzichte van de huidige situatie.

Verder blijkt dat een aantal jaren uitstel relatief weinig kost als er sprake is van hoge economische groei en een maatschappelijk verlies voorkomt als de groei beperkt blijft. Dit pleit voor uitstel van de beslissing over de voorgestelde verbreding van snelwegen van de Ring Utrecht, zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de studie Second opinion MKBA Ring Utrecht, die is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Het CPB heeft een second opinion gegeven op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Ring Utrecht door het bureau Decisio. Hierin worden de maatschappelijke voor- en nadelen van het zogeheten voorkeursalternatief (VKA) Ring Utrecht berekend. Dit VKA omvat onder meer een herinrichting van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd en een uitbreiding van het aantal rijstroken naar 2×7 op de A27 ter hoogte van het landgoed Amelisweerd. In het scenario met hoge groei heeft het VKA een MKBA-saldo van 0,5 à 0,6 mld euro. In het lage groeiscenario is het MKBA-saldo negatief (–0,4 à –0,5 mld euro).

De algemene indruk van het CPB van de MKBA Ring Utrecht is goed, de maatschappelijke kosten en baten van het VKA worden evenwichtig in beeld gebracht. In de MKBA is alleen gekeken naar de kosten en baten van het VKA. Andere varianten, vooral 2×6 rijstroken binnen de bestaande verkeersbak bij Amelisweerd, zijn in een eerder stadium afgevallen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Maar op basis van de nu beschikbare veiligheidsrapporten kunnen sommige van dergelijke varianten naar de mening van het CPB niet op voorhand worden uitgesloten. Dit zou als voordeel hebben dat de bak bij Amelisweerd niet hoeft te worden verbreed. Uitstel van besluitvorming heeft daarom ook het voordeel dat deze alternatieven nader onderzocht kunnen worden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.