Economisch crisis van invloed op mobiliteit

De huidige economische crisis heeft invloed op het verkeer- en vervoersysteem in Nederland. In de tweede helft van 2008 zijn nog geen grote effecten op de congestie zichtbaar als gevolg van de economische crisis. Bij een economisch scenario waarbij de wereldhandel in 2009 diep wegzakt en in 2010 nog niet herstelt, zou de congestie met respectievelijk 8 en 3 procent kunnen afnemen. Dit zegt het KIM in het rapport ‘Slow Motion. Economische crisis en mobiliteit.’
De verkeersomvang neemt dan in 2009 met een ½ procent af. In 2010 treedt vervolgens weer een lichte groei op. In een minder ongunstig economisch scenario kan de congestie nog steeds met 2 procent per jaar groeien.
Sinds het laatste kwartaal van 2008 is een duidelijke krimp zichtbaar in de luchtvaartsector. Vooral in de luchtvracht is een scherpe daling zichtbaar. Voor 2009 wordt een verdere afname in het passagiers- en vrachtvervoer verwacht.
Bij het internationale wegvervoer is het aantal ritten fors is afgenomen. De vooruitzichten voor het goederenwegvervoer geven een zeer somber beeld. Bij de goederenwegvervoerbedrijven was in de gehele tweede helft van 2008 de ontwikkeling van de omzet duidelijk negatief.. De containervaart gaat in 2009 een moeilijk jaar tegemoet. Op belangrijke internationale routes wordt een volumeafname van 7 tot 12 procent verwacht.
Het KIM contateert verder dat de congestie is in het vierde kwartaal van 2008 met 4 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007. Bij een afnemende automobiliteit in januari 2009 is de congestie nog wel licht toegenomen. In de congestie zijn nog geen grote effecten van de crisis aantoonbaar. In het laatste halfjaar van 2008 daalt de intensiteit van het zware vrachtverkeer. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een verslechterende economische situatie. Wellicht heeft het een dempend effect op de groei van de congestie. Vanwege een daling van de verkopen van nieuwe auto’s wordt verwacht dat de autobranche op korte termijn getroffen wordt door een golf aan faillissementen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Economisch crisis van invloed op mobiliteit - VerkeersNet

Economisch crisis van invloed op mobiliteit

De huidige economische crisis heeft invloed op het verkeer- en vervoersysteem in Nederland. In de tweede helft van 2008 zijn nog geen grote effecten op de congestie zichtbaar als gevolg van de economische crisis. Bij een economisch scenario waarbij de wereldhandel in 2009 diep wegzakt en in 2010 nog niet herstelt, zou de congestie met respectievelijk 8 en 3 procent kunnen afnemen. Dit zegt het KIM in het rapport ‘Slow Motion. Economische crisis en mobiliteit.’
De verkeersomvang neemt dan in 2009 met een ½ procent af. In 2010 treedt vervolgens weer een lichte groei op. In een minder ongunstig economisch scenario kan de congestie nog steeds met 2 procent per jaar groeien.
Sinds het laatste kwartaal van 2008 is een duidelijke krimp zichtbaar in de luchtvaartsector. Vooral in de luchtvracht is een scherpe daling zichtbaar. Voor 2009 wordt een verdere afname in het passagiers- en vrachtvervoer verwacht.
Bij het internationale wegvervoer is het aantal ritten fors is afgenomen. De vooruitzichten voor het goederenwegvervoer geven een zeer somber beeld. Bij de goederenwegvervoerbedrijven was in de gehele tweede helft van 2008 de ontwikkeling van de omzet duidelijk negatief.. De containervaart gaat in 2009 een moeilijk jaar tegemoet. Op belangrijke internationale routes wordt een volumeafname van 7 tot 12 procent verwacht.
Het KIM contateert verder dat de congestie is in het vierde kwartaal van 2008 met 4 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007. Bij een afnemende automobiliteit in januari 2009 is de congestie nog wel licht toegenomen. In de congestie zijn nog geen grote effecten van de crisis aantoonbaar. In het laatste halfjaar van 2008 daalt de intensiteit van het zware vrachtverkeer. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een verslechterende economische situatie. Wellicht heeft het een dempend effect op de groei van de congestie. Vanwege een daling van de verkopen van nieuwe auto’s wordt verwacht dat de autobranche op korte termijn getroffen wordt door een golf aan faillissementen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.