Kilometerprijs vrachtwagens uitgesteld

De invoering van een kilometerprijs voor vrachtwagens per 2011 is onwaarschijnlijk, aldus minister Eurlings.
Volgens de minister zijn in het afgelopen half jaar wel belangrijke stappen gezet met de ontwikkeling van de kilometerprijs. Zo wordt de laatste hand gelegd aan de wet op de Kilometerprijs, heeft de certificering en aanbesteding een vlucht genomen, is begonnen met het afbouwen van de vaste belastingen.
Dit schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in zijn tweede voortgangsrapportage Anders betalen voor mobiliteit aan de Tweede Kamer. De minister vindt het niet langer verantwoord te blijven sturen op het versneld starten met de kilometerprijs voor vrachtwagens in december 2011. Al eerder heeft hij aangegeven dat deze datum met veel risico’s omkleed is. Nu het project verder vorm krijgt vindt hij het niet langer verantwoord deze risico’s niet in zijn planning op te nemen. Dit concludeert hij op basis van een extern onderzoek naar de robuustheid van de planning, dat hij op aanraden van zijn accountantsdienst heeft laten uitvoeren.
De voortgangsrapportage kijkt ook vooruit. De minister kondigt aan dit jaar de slag van papier naar praktijk te maken. Lokaal vinden kleinschalige proeven met prijsprikkels plaats, de zogeheten mobiliteitsprojecten. Ook wordt een grootschalige praktijktest voor 60.000 auto’s verder uitgewerkt en zal het systeem in de wet zijn vorm krijgen. De ambitie is om in 2011 het wetgevingsproces te hebben afgerond, de backoffice voor de uitvoering opgezet te hebben en de techniek te testen in de grootschalige praktijkproef.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kilometerprijs vrachtwagens uitgesteld - VerkeersNet

Kilometerprijs vrachtwagens uitgesteld

De invoering van een kilometerprijs voor vrachtwagens per 2011 is onwaarschijnlijk, aldus minister Eurlings.
Volgens de minister zijn in het afgelopen half jaar wel belangrijke stappen gezet met de ontwikkeling van de kilometerprijs. Zo wordt de laatste hand gelegd aan de wet op de Kilometerprijs, heeft de certificering en aanbesteding een vlucht genomen, is begonnen met het afbouwen van de vaste belastingen.
Dit schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in zijn tweede voortgangsrapportage Anders betalen voor mobiliteit aan de Tweede Kamer. De minister vindt het niet langer verantwoord te blijven sturen op het versneld starten met de kilometerprijs voor vrachtwagens in december 2011. Al eerder heeft hij aangegeven dat deze datum met veel risico’s omkleed is. Nu het project verder vorm krijgt vindt hij het niet langer verantwoord deze risico’s niet in zijn planning op te nemen. Dit concludeert hij op basis van een extern onderzoek naar de robuustheid van de planning, dat hij op aanraden van zijn accountantsdienst heeft laten uitvoeren.
De voortgangsrapportage kijkt ook vooruit. De minister kondigt aan dit jaar de slag van papier naar praktijk te maken. Lokaal vinden kleinschalige proeven met prijsprikkels plaats, de zogeheten mobiliteitsprojecten. Ook wordt een grootschalige praktijktest voor 60.000 auto’s verder uitgewerkt en zal het systeem in de wet zijn vorm krijgen. De ambitie is om in 2011 het wetgevingsproces te hebben afgerond, de backoffice voor de uitvoering opgezet te hebben en de techniek te testen in de grootschalige praktijkproef.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.