Nieuwe borden voor passeerstroken en uitwijkplaatsen

verkeersbordenEr komen nieuwe verkeersborden voor passeerstroken en voor uitwijkplaatsen op smalle wegen. De wijziging van het RVV waarin dat wordt geregeld gaat in op 1 januari 2015.

Passeerstroken zijn bedoeld voor landbouwvoertuigen om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller te kunnen doorrijden. Een nieuw verkeersbord in de vorm van gebodsbord F11 zorgt ervoor dat deze stroken alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het bord verplicht bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en de stroken kunnen  niet meer gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.
Daarnaast komt er een nieuw informatief verkeersbord om een uitwijkplaats op smalle wegen mee te kunnen aangeven.
Het bord is bedoeld om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen.

Daarom zijn in de praktijk in dit soort situaties inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf bedachte borden geplaatst.

Die veelvormigheid in borden doet volgens het ministerie van IenM enigszins afbreuk aan de duidelijkheid die juist het belangrijkste motief is om dit soort borden te plaatsen, dus er een standaardmodel ontwikkeld. De nieuwe borden, het zijn er twee om uitwijkplaatsen aan beide zijden van de weg helder te kunnen aanduiden, hebben de nummers L20 en L21 gekregen.

Verder komen er nieuwe borden om tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven via gebodsborden in plaats van, zoals nu de praktijk is, via algemene verbodsborden met daarbij op een onderbord de uitzondering voor genoemde categorieën.

Dezelfde verandering geldt voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die uitsluitend bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. Het betreft hier de nieuwe borden F13 tot en met F22. Met plaatsing van de nieuwe borden F19 en F 21 wordt voor lijnbussen en vrachtauto’s, respectievelijk voor alleen vrachtauto’s tevens bereikt dat zij niet op een andere rijstrook mogen rijden dan de speciaal voor deze categorieën bestemde rijstrook.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe borden voor passeerstroken en uitwijkplaatsen - VerkeersNet

Nieuwe borden voor passeerstroken en uitwijkplaatsen

verkeersbordenEr komen nieuwe verkeersborden voor passeerstroken en voor uitwijkplaatsen op smalle wegen. De wijziging van het RVV waarin dat wordt geregeld gaat in op 1 januari 2015.

Passeerstroken zijn bedoeld voor landbouwvoertuigen om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller te kunnen doorrijden. Een nieuw verkeersbord in de vorm van gebodsbord F11 zorgt ervoor dat deze stroken alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het bord verplicht bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en de stroken kunnen  niet meer gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.
Daarnaast komt er een nieuw informatief verkeersbord om een uitwijkplaats op smalle wegen mee te kunnen aangeven.
Het bord is bedoeld om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen.

Daarom zijn in de praktijk in dit soort situaties inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf bedachte borden geplaatst.

Die veelvormigheid in borden doet volgens het ministerie van IenM enigszins afbreuk aan de duidelijkheid die juist het belangrijkste motief is om dit soort borden te plaatsen, dus er een standaardmodel ontwikkeld. De nieuwe borden, het zijn er twee om uitwijkplaatsen aan beide zijden van de weg helder te kunnen aanduiden, hebben de nummers L20 en L21 gekregen.

Verder komen er nieuwe borden om tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven via gebodsborden in plaats van, zoals nu de praktijk is, via algemene verbodsborden met daarbij op een onderbord de uitzondering voor genoemde categorieën.

Dezelfde verandering geldt voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die uitsluitend bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. Het betreft hier de nieuwe borden F13 tot en met F22. Met plaatsing van de nieuwe borden F19 en F 21 wordt voor lijnbussen en vrachtauto’s, respectievelijk voor alleen vrachtauto’s tevens bereikt dat zij niet op een andere rijstrook mogen rijden dan de speciaal voor deze categorieën bestemde rijstrook.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.