Topinstituut logistiek in Breda

Als onderdeel van het innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains wordt in Breda een opleidingsinstituut met bijbehorende campus opgericht. Dat hebben de ministers Maria van der Hoeven (EZ) en Camiel Eurlings (VenW) bekend gemaakt.

In 2020 wil Nederland marktleider zijn in de logistiek, aldus de beiede ministers. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid bundelen hun krachten en investeren hierin 67 miljoen euro. Van dit bedrag investeren de minsteries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken ieder 12,5 miljoen.
Vijf universiteiten (Rotterdam, Delft, Eindhoven, Tilburg en Twente) gaan het opleidingsinstituut vormgeven. Verder hebben ongeveer 30 bedrijven en kennisinstellingen aangegeven hieraan bij te dragen. Het instituut gaat ook onderzoek doen naar innovatieve logistieke concepten. Zo ontstaat een kruisbestuiving tussen de (onderzoeks)instellingen en de bedrijven in de logistieke sector.
In dit programma kunnen partijen voorstellen doen op drie terreinen:
* gezamenlijke besturing van toeleveringsketens
* logistiek van after sales
* regie van transportbewegingen tussen Nederlandse knooppunten en het achterland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Topinstituut logistiek in Breda - VerkeersNet

Topinstituut logistiek in Breda

Als onderdeel van het innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains wordt in Breda een opleidingsinstituut met bijbehorende campus opgericht. Dat hebben de ministers Maria van der Hoeven (EZ) en Camiel Eurlings (VenW) bekend gemaakt.

In 2020 wil Nederland marktleider zijn in de logistiek, aldus de beiede ministers. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid bundelen hun krachten en investeren hierin 67 miljoen euro. Van dit bedrag investeren de minsteries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken ieder 12,5 miljoen.
Vijf universiteiten (Rotterdam, Delft, Eindhoven, Tilburg en Twente) gaan het opleidingsinstituut vormgeven. Verder hebben ongeveer 30 bedrijven en kennisinstellingen aangegeven hieraan bij te dragen. Het instituut gaat ook onderzoek doen naar innovatieve logistieke concepten. Zo ontstaat een kruisbestuiving tussen de (onderzoeks)instellingen en de bedrijven in de logistieke sector.
In dit programma kunnen partijen voorstellen doen op drie terreinen:
* gezamenlijke besturing van toeleveringsketens
* logistiek van after sales
* regie van transportbewegingen tussen Nederlandse knooppunten en het achterland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.