Reistijdverlies betere indicator van vertraging dan filezwaarte

reistijdVID en ANWB hanteren rapporteren vaak over de filezwaarte, ook wel filedruk genoemd, maar de indicator reistijdverlies geeft een beter beeld van de vertraging voor de weggebruiker dan de filezwaarte.

Dat stelt het ministerie van I&M in de Publiekrapportage Rijkswegennet 2e periode 2014.

Reistijdverlies houdt met meer aspecten rekening, aldus I&M. Beide indicatoren maken gebruik van meetgegevens afkomstig van meetlocaties op het hoofdwegennet. De daaruit verkregen snelheden en intensiteiten worden op twee verschillende manieren verwerkt.

De indicator reistijdverlies, uitgedrukt in voertuigverliesuren, wordt berekend op basis van de gereden

snelheid, een referentiesnelheid (meestal 100 kilometer per uur), de hoeveelheid verkeer per rijstrook, het aantal rijstroken en de weglengte. Wanneer de snelheid daalt, neemt het reistijdverlies toe. Wanneer de hoeveelheid langzaam rijdend verkeer toeneemt, neemt ook het reistijdverlies toe.

De indicator filezwaarte wordt berekend op basis van de filelengte en fileduur. Een file is hierbij gedefinieerd als verkeer met een snelheid lager dan 50 km/uur over een afstand van tenminste 2 kilometer. Er wordt in deze indicator geen rekening gehouden met de snelheid in de file, het aantal voertuigen, het aantal rijstroken en evenmin met open, dan wel gesloten spitsstroken. Een stilstaande file van vijf kilometer gedurende één uur telt in gelijke mate mee als een file van vijf kilometer gedurende één uur waarin met 49 km/uur wordt gereden. En een file over een lengte van vijf kilometer gedurende één uur op een weg met twee rijstroken telt even waar als een file van vijf kilometer gedurende één uur op een weg met drie rijstroken. Door bovengenoemde verschillen laat filezwaarte een andere ontwikkeling zien dan cijfers over reistijdverliezen.

Zo is ten opzichte van 4 maanden geleden de filezwaarte met 2,3 procent gestegen tot 7,8 miljoen kilometerminuten op jaarbasis.
Het reistijdverlies, de hoeveelheid uren die alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, steeg met 3,4 procent.

Hiermee komt het reistijdverlies over de afgelopen 12 maanden (van september 2013 tot en met augustus 2014) op 43,1 miljoen uur.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.