Nieuwe wegen trekken beetje nieuw verkeer aan

wegNieuwe wegen trekken nieuw verkeer aan. Maar in beperkte mate. De meeste automobilisten reden voorheen voor- of na de spits, of via een andere route naar hun bestemming.

“Wegen verbreden heeft geen enkele zin, want dat zorgt voor veel extra verkeer waardoor ze binnen no time toch weer vol staan.” Een veelgehoorde uitspraak, maar de werkelijkheid vertoont een genuanceerder beeld, aldus het rapport  ‘De latente vraag in het wegverkeer’ van KiM.

Dat het soms lijkt alsof een nieuwe weg extra verkeer aantrekt, komt dat omdat na de opening van nieuwe infrastructuur zich op korte termijn (binnen één jaar) grote verschuivingen voordoen in de bestaande verkeerspatronen, aldus het KiM.

Veel automobilisten die vanwege de congestie eerder de voorkeur gaven aan een eerder of later vertrektijdstip, kiezen er dan weer voor om in de spits te reizen. En automobilisten die vanwege de congestie over secundaire wegen reisden, kiezen dan weer voor de snelweg.

Toen bijvoorbeeld in 1990 de Ringweg Amsterdam werd geopend, koos 25% van de automobilisten die het Noordzee-kanaal passeerden, voor een andere route en 30% voor een ander tijdstip van vertrek. Plaatselijk kunnen er dus forse veranderingen (toenames en afnames van verkeersintensiteiten) optreden, vooral in de spits op of in de nabijheid van de uitbreiding.

Tussen 2000 en 2012 nam het gebruik van het hoofdwegennet met 16% toe. Van deze toename was naar schatting ongeveer een achtste (ca. 2%) het gevolg van extra autogebruik dat werd ‘opgeroepen’ door de in diezelfde periode gerealiseerde weguitbreidingen.

Het effect van een uitbreiding is op korte termijn per saldo klein, concludeert KiM. Er komen weinig extra autokilometers bij. Het gaat  dan vooral om nieuwe reizen en reizen die voorheen als medepassagier werden gemaakt. Het extra autogebruik komt in het algemeen niet of nauwelijks van reizigers die eerder het openbaar vervoer gebruikten, aldus het KiM-rapport.

Dat neemt niet weg dat weguitbreiding ook totaal nieuw autogebruik oproept, bijvoorbeeld doordat autopassagiers in de nieuwe situatie autobestuurder worden of naar verder weg gelegen bestemmingen reizen.

Dat effect speelt vooral op de langere termijn. Gemiddeld kan vijf jaar nadat de capaciteit van het wegennetwerk met 10% is uitge­breid, een effect worden verwacht van 3 tot 5% extra autogebruik op het netwerk, aldus heeft het KiM becijferd.

De verkeersmodellen die in Nederland worden gebruikt nemen de gedragsreacties als gevolg van uitbreiding van infrastructuur redelijk compleet mee, concludeert KiM verder.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.