Gedrag van druk bezette reiziger beter te simuleren

reizgers’s Morgens voor het werk langs de stomerij en aan het einde van de middag je kind halen van de crèche en snel even boodschappen doen. Ingewikkeld en hectisch: reizigers die moeten kiezen tussen verschillende vervoermiddelen of routes bij zo’n opeenstapeling van activiteiten, staan ook nog vaak onder tijdsdruk. Hoe kun je dit soort ‘taakcomplexiteit’ en tijdsdruk meenemen in modellen voor reiskeuzegedrag?

Chao Chen zocht het uit en promoveerde op 10 november aan de Technische Universiteit Delft op zijn onderzoek.

Modellen houden meestal geen rekening met het feit dat de reizigers niet altijd de meest logische oplossing kiest als hij veel dingen moet doen onder tijdsdruk. Het proefschrift van Chao Chen draait om de vraag hoe je dat kunt meenemen in modellen voor keuzegedrag en tot welke uitkomsten dat leidt.

Hij liet mensen in een simulator keuzes maken uit verschillende vervoeropties waarbij alle activiteiten op één dag moesten worden uitgevoerd. De keuzes werden steeds complexer.  En daaruit bleek dat men onder druk inderdaad tot ‘foute’ oplossingen komt.

Modellen die dit effect niet meenemen, zullen geven geen realistische voorspellingen als het bijvoorbeeld gaat om het synchroniseren van reisschema’s voor het openbaar vervoer of het realiseren van P+R naast een station, aldus Chen. Ook zou men bijvoorbeeld beter de waarde van reistijd, cq het vermijden van een overstap tijdens de reis kunnen doorrekenen als die effecten wel worden meegenomen.

Aanbieders van reisinformatie geeft Chen de aanbeveling om de reisinformatie op te vijzelen naar een hoger niveau waarbij reizen gedurende een gehele dag gepland kunnen worden.  De huidige generatie reisinformatiediensten levert volgens Chen uitsluitend informatie voor enkelvoudige verplaatsingen. Ook denkt Chen de wijze waarop reisinformatie naar de reiziger wordt gecommuniceerd beter kan, met kaartmateriaal dat meer inzicht geeft in de verschillende reisopties.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.