Filedrukte weer gestegen

Aan de dalende lijn van het aantal files in ons land is deze maand een einde gekomen. Dit concludeert de ANWB op basis van de jongste filecijfers over de maand april. Deze stagnatie is opmerkelijk omdat sinds november er maandelijks een forse daling zichtbaar was. De filezwaarte (lengte maal duur file) was deze maand vrijwel gelijk aan april 2008.

In de ochtendspits was het wel aanmerkelijk rustiger dan vorig jaar en daalde de filezwaarte met 18 procent. Daarentegen was het de afgelopen maand overdag veel drukker en steeg het aantal files met maar liefst 30 procent in vergelijking met april 2008. De filezwaarte tijdens de avondspits komt deze maand ruim 2 procent hoger uit dan vorig jaar.
De grote verkeersdrukte overdag heeft er voor gezorgd dat de filedaling in april is gestopt. De filegroei overdag is onder andere toe te schrijven aan de vele files rond Pasen en diverse ongelukken. Ook de wegwerkzaamheden op de route naar Antwerpen hebben de afgelopen weken voor verkeershinder gezorgd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Filedrukte weer gestegen - VerkeersNet

Filedrukte weer gestegen

Aan de dalende lijn van het aantal files in ons land is deze maand een einde gekomen. Dit concludeert de ANWB op basis van de jongste filecijfers over de maand april. Deze stagnatie is opmerkelijk omdat sinds november er maandelijks een forse daling zichtbaar was. De filezwaarte (lengte maal duur file) was deze maand vrijwel gelijk aan april 2008.

In de ochtendspits was het wel aanmerkelijk rustiger dan vorig jaar en daalde de filezwaarte met 18 procent. Daarentegen was het de afgelopen maand overdag veel drukker en steeg het aantal files met maar liefst 30 procent in vergelijking met april 2008. De filezwaarte tijdens de avondspits komt deze maand ruim 2 procent hoger uit dan vorig jaar.
De grote verkeersdrukte overdag heeft er voor gezorgd dat de filedaling in april is gestopt. De filegroei overdag is onder andere toe te schrijven aan de vele files rond Pasen en diverse ongelukken. Ook de wegwerkzaamheden op de route naar Antwerpen hebben de afgelopen weken voor verkeershinder gezorgd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.