Uitholling binnensteden is te keren

binnenstadDe angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven.

Winkels of kantoren kunnen bijvoorbeeld woningen worden. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in de notitie ‘Bestendige Binnenstad’.

De notitie concludeert verder dat mede vanwege ruimtegebrek de groei van bedrijven en werkgelegenheid in binnensteden achter loopt bij die in andere gebieden. Maar dat zegt weinig over de vitaliteit van die binnensteden. In de binnensteden is de kantorenleegstand kleiner dan elders, aldus het PBL.

Er zijn grote verschillen tussen binnensteden onderling, zo constateert het PBL verder. Daardoor vergen strategieën ter versterking van leefbaarheid en vitaliteit maatwerk Gezien het schaalniveau is dit vooral een lokale en regionale aangelegenheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Uitholling binnensteden is te keren - VerkeersNet

Uitholling binnensteden is te keren

binnenstadDe angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven.

Winkels of kantoren kunnen bijvoorbeeld woningen worden. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in de notitie ‘Bestendige Binnenstad’.

De notitie concludeert verder dat mede vanwege ruimtegebrek de groei van bedrijven en werkgelegenheid in binnensteden achter loopt bij die in andere gebieden. Maar dat zegt weinig over de vitaliteit van die binnensteden. In de binnensteden is de kantorenleegstand kleiner dan elders, aldus het PBL.

Er zijn grote verschillen tussen binnensteden onderling, zo constateert het PBL verder. Daardoor vergen strategieën ter versterking van leefbaarheid en vitaliteit maatwerk Gezien het schaalniveau is dit vooral een lokale en regionale aangelegenheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.