Langer reizen leidt tot mindere studieresultaten

studentHoe langer studenten moeten reizen, hoe minder goede cijfers ze halen. Dat concludeert Martijn Kobus in zijn promotieonderzoek aan de VU Amsterdam naar het gebruik van publieke voorzieningen.

Hij onderzocht aan de hand van een theoretisch model én enquêtegegevens van Nederlandse universiteiten of studenten met een langere reistijd naar de universiteit minder vaak naar de universiteit komen. Dat blijkt het geval te zijn. Een extra uur reizen (enkele reis) doet de aanwezigheid op de campus afnemen met 0,65 dagen per week.

Maar ook wijst het onderzoek uit dat ze dan langer op de universiteit aanwezig zijn. Al met al is het totaal aantal uren aanwezigheid op de campus (bijvoorbeeld per week) onafhankelijk van de reisduur. Maar desondanks halen studenten met een langere reisduur gemiddeld lagere cijfers.

Volgens Kobus hebben leidt dit tot de conclusie dat de overheid beter studievoorzieningen kan subsidiëren, dan het reizen, cq. de OV-studentenkaart. Want het reizen kost studenten niets waardoor ze vaker thuis wonen, waardoor hun reisafstand langer is. Subsidies zouden bijvoorbeeld beter besteed kunnen worden aan het huisvesten van studenten dichtbij de universiteiten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Langer reizen leidt tot mindere studieresultaten - VerkeersNet

Langer reizen leidt tot mindere studieresultaten

studentHoe langer studenten moeten reizen, hoe minder goede cijfers ze halen. Dat concludeert Martijn Kobus in zijn promotieonderzoek aan de VU Amsterdam naar het gebruik van publieke voorzieningen.

Hij onderzocht aan de hand van een theoretisch model én enquêtegegevens van Nederlandse universiteiten of studenten met een langere reistijd naar de universiteit minder vaak naar de universiteit komen. Dat blijkt het geval te zijn. Een extra uur reizen (enkele reis) doet de aanwezigheid op de campus afnemen met 0,65 dagen per week.

Maar ook wijst het onderzoek uit dat ze dan langer op de universiteit aanwezig zijn. Al met al is het totaal aantal uren aanwezigheid op de campus (bijvoorbeeld per week) onafhankelijk van de reisduur. Maar desondanks halen studenten met een langere reisduur gemiddeld lagere cijfers.

Volgens Kobus hebben leidt dit tot de conclusie dat de overheid beter studievoorzieningen kan subsidiëren, dan het reizen, cq. de OV-studentenkaart. Want het reizen kost studenten niets waardoor ze vaker thuis wonen, waardoor hun reisafstand langer is. Subsidies zouden bijvoorbeeld beter besteed kunnen worden aan het huisvesten van studenten dichtbij de universiteiten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.