Files door bandenpech vrachtauto’s

Bandenpech bij vrachtauto’s leidt regelmatig tot files. In 38% van de vrachtauto-files is bandenpech de oorzaak. Maar over de achterliggende oorzaken is weinig bekend.

Uit een inventarisatie van DVS blijkt dat gestrande vrachtauto’s verantwoordelijk zijn voor 321 files, wat overeenkomt met een bijdrage van 0,4% aan de totale filezwaarte. Het aandeel van bandfalen wordt geschat op circa 38%, hetgeen betekent dat circa 122 files het gevolg zouden zijn van bandfalen. Daar in de ochtend- en avondspits de bijdrage van gestrande vrachtauto’s niet apart wordt geregistreerd, wordt het aannemelijk geacht dat de daadwerkelijke bijdrage hoger zou kunnen liggen.
Als mogelijke oorzaken van bandfalen worden genoemd: een onjuiste bandenspanning, overbelasting van banden en loopvlakvernieuwing. Profieldiepte wordt niet in verband gebracht met bandfalen, maar in het onderzoek van DVS wel is gekeken naar de invloed van profieldiepte van banden op de verkeersveiligheid.
Met zekerheid valt over het aandeel van die mogelijk oorzaken in het bandenfalen weinig te zeggen, zo blijkt uit het rapport. Onjuiste bandenspanning heeft o.a. een hoger risico op bandfalen tot gevolg. Niet bekend is in hoeverre in de praktijk onjuiste bandenspanning bij vrachtauto’s en bussen voorkomt’, aldus DVS. Een te hoge belasting van de band kan uiteindelijk tot bandfalen leiden. Maar onbekend is in welke mate dit in de praktijk voorkomt, aldus opnieuw DVS.
Geconcludeerd wordt verder dat loopvlakvernieuwing, mits goed toegepast, zorgt voor een toename van de levensduur van banden, zonder dat hierbij wordt ingeboet op de veiligheidsaspecten.
Al met al is cijfermateriaal maar in beperkte mate beschikbaar. Wel is een steekproef uitgevoerd naar de profieldiepte. Daarbij bleek dat goeddeels alle banden (98,4%) van vrachtauto’s en bussen ten minste 1,6 mm profiel hebben. Het opnemen van een minimum-profieldiepte-eis van 1,6 mm voor alle banden van vrachtauto’s en bussen in de voertuigregelgeving lijkt daarom in de praktijk op weinig bezwaren te stuiten. Gezamenlijk met de brancheorganisaties in het goederenvervoer zal worden bezien hoe aan aanbevelingen m.b.t. bandenspanning en belasting van banden uitvoering gegeven kan worden, aldus Eurlings.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Files door bandenpech vrachtauto's - VerkeersNet

Files door bandenpech vrachtauto’s

Bandenpech bij vrachtauto’s leidt regelmatig tot files. In 38% van de vrachtauto-files is bandenpech de oorzaak. Maar over de achterliggende oorzaken is weinig bekend.

Uit een inventarisatie van DVS blijkt dat gestrande vrachtauto’s verantwoordelijk zijn voor 321 files, wat overeenkomt met een bijdrage van 0,4% aan de totale filezwaarte. Het aandeel van bandfalen wordt geschat op circa 38%, hetgeen betekent dat circa 122 files het gevolg zouden zijn van bandfalen. Daar in de ochtend- en avondspits de bijdrage van gestrande vrachtauto’s niet apart wordt geregistreerd, wordt het aannemelijk geacht dat de daadwerkelijke bijdrage hoger zou kunnen liggen.
Als mogelijke oorzaken van bandfalen worden genoemd: een onjuiste bandenspanning, overbelasting van banden en loopvlakvernieuwing. Profieldiepte wordt niet in verband gebracht met bandfalen, maar in het onderzoek van DVS wel is gekeken naar de invloed van profieldiepte van banden op de verkeersveiligheid.
Met zekerheid valt over het aandeel van die mogelijk oorzaken in het bandenfalen weinig te zeggen, zo blijkt uit het rapport. Onjuiste bandenspanning heeft o.a. een hoger risico op bandfalen tot gevolg. Niet bekend is in hoeverre in de praktijk onjuiste bandenspanning bij vrachtauto’s en bussen voorkomt’, aldus DVS. Een te hoge belasting van de band kan uiteindelijk tot bandfalen leiden. Maar onbekend is in welke mate dit in de praktijk voorkomt, aldus opnieuw DVS.
Geconcludeerd wordt verder dat loopvlakvernieuwing, mits goed toegepast, zorgt voor een toename van de levensduur van banden, zonder dat hierbij wordt ingeboet op de veiligheidsaspecten.
Al met al is cijfermateriaal maar in beperkte mate beschikbaar. Wel is een steekproef uitgevoerd naar de profieldiepte. Daarbij bleek dat goeddeels alle banden (98,4%) van vrachtauto’s en bussen ten minste 1,6 mm profiel hebben. Het opnemen van een minimum-profieldiepte-eis van 1,6 mm voor alle banden van vrachtauto’s en bussen in de voertuigregelgeving lijkt daarom in de praktijk op weinig bezwaren te stuiten. Gezamenlijk met de brancheorganisaties in het goederenvervoer zal worden bezien hoe aan aanbevelingen m.b.t. bandenspanning en belasting van banden uitvoering gegeven kan worden, aldus Eurlings.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.