Utrecht vraagt verkeersdeelnemers verkeerd afgestelde verkeerslichten te melden

utrecht4Gemeente Utrecht roept verkeersdeelnemers op te melden welke verkeerslichten in de stad (voor een deel van de dag) uitgeschakeld of anders afgesteld kunnen worden.

Utrecht telt circa 200 verkeerslichten. Nut en noodzaak van verkeerslichten staan volgens de gemeente niet ter discussie, wel bestaan er -met name bij veel fietsers- in de stad twijfels of alle verkeerslichten op de juiste wijze zijn afgesteld en of ze staan op plaatsen waar ze echt nodig zijn.

Tot en met 30 april kunnen Utrechters op een digitale kaart aangeven welke verkeerslichten volgens hen (voor een deel van de dag) uitgeschakeld, dan wel anders afgesteld kunnen worden. Ze kunnen ook andere suggesties doen zoals rechtsaf vrij voor fietsers of aangeven dat ze het verkeerslicht juist graag behouden. Iedereen kan zijn meldingen en suggesties online kwijt op www.utrecht.nl/verkeerslichten. Er is ook een mobiele versie van de website waarbij een kaart direct inzoomt op de plek waar de melder zich bevindt, zodat die ‘on the spot’ kan reageren.
Gemeentelijke verkeersexperts beoordelen alle binnengekomen meldingen en suggesties en voorzien ze van advies. De gemeente gaat niet over één nacht ijs bij het besluit een verkeerslicht uit te zetten. Eerst komt er een zogenaamde doofproef. De gemeente informeert in dat geval omwonenden en belanghebbenden hierover. Een doofproef houdt in dat het verkeerslicht eerst gedurende drie maanden op knipperen en daarna gedurende drie maanden uit gaat. Ervaringen van verkeersdeelnemers, de gevolgen voor de verkeersveiligheid en voor de doorstroming gedurende deze proefperiode zijn beslissend of de genomen maatregel definitief wordt. Pas na een positief beoordeelde doofproef van in totaal zes maanden gaat een verkeerslicht definitief uit.

In 2009 heeft de gemeente Utrecht al onderzocht of de verkeerslichten op een aantal plaatsen in de stad uitgeschakeld konden worden. De meest in het oog springende maatregel is toen geweest het uitschakelen van de verkeerslichten op De Neude en die te vervangen door verkeerslichten op de voetgangersoversteek aan de kant van de Lange Jansstraat. Deze staan in principe uit, maar kunnen met een drukknop worden ingeschakeld.
Resultaat van die proef was verder dat het uitzetten van verkeerslichten vaak alleen mogelijk is als gelijktijdig aanpassingen aan het kruispunt worden uitgevoerd, om het kruispunt ook zonder verkeerslichten veilig te laten functioneren (bijvoorbeeld met middeneilanden). Omdat financiële middelen hiervoor op dat moment ontbraken heeft de proef toen vooral geleid tot het beperken van de bedrijfstijden van verkeerslichten, bijvoorbeeld alleen tijdens de ochtend- en avondspits.

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.