Overijssel gaat rotondes herkenbaar maken

rotondeOverijssel wil wat gaan doen aan de verwarring rond rotondes. Op de provinciale wegen krijgen alle rotondes dezelfde vormgeving. Binnen de bebouwde kom kiest men altijd voor fietsstroken of een fietspad, om duidelijk te maken dat fietsers daar voorrang hebben.

Rotondes zijn zeer veilige oplossingen voor kruispunten, aldus de provincie. In de praktijk komen echter verschillende uitvoeringen van rotondes voor waardoor de weggebruiker in verwarring kan raken. De provincie wil daarom alle rotondes op dezelfde wijze uitvoeren.Op de provinciale wegen krijgen alle rotondes dezelfde vormgeving. Dit vergroot de herkenbaarheid van de voorrangsregels voor de weggebruiker.
Rotondes binnen de bebouwde kom krijgen daarom een fietsstrook of fietspad. Omdat de fietsstrook of het fietspad onderdeel is van de rotonde hebben de fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op de rotonde.
Op rotondes buiten de bebouwde kom hebben (brom)fietser geen voorrang.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Overijssel gaat rotondes herkenbaar maken - VerkeersNet

Overijssel gaat rotondes herkenbaar maken

rotondeOverijssel wil wat gaan doen aan de verwarring rond rotondes. Op de provinciale wegen krijgen alle rotondes dezelfde vormgeving. Binnen de bebouwde kom kiest men altijd voor fietsstroken of een fietspad, om duidelijk te maken dat fietsers daar voorrang hebben.

Rotondes zijn zeer veilige oplossingen voor kruispunten, aldus de provincie. In de praktijk komen echter verschillende uitvoeringen van rotondes voor waardoor de weggebruiker in verwarring kan raken. De provincie wil daarom alle rotondes op dezelfde wijze uitvoeren.Op de provinciale wegen krijgen alle rotondes dezelfde vormgeving. Dit vergroot de herkenbaarheid van de voorrangsregels voor de weggebruiker.
Rotondes binnen de bebouwde kom krijgen daarom een fietsstrook of fietspad. Omdat de fietsstrook of het fietspad onderdeel is van de rotonde hebben de fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op de rotonde.
Op rotondes buiten de bebouwde kom hebben (brom)fietser geen voorrang.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.