Meer ruimte voor fiets en voetganger in Amsterdam

amsterdamAmsterdam creëert de komende jaren meer ruimte op de meest drukke plekken in de stad en verbetert de doorstroming van het verkeer. Dat staat in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit die de gemeente heeft gepresenteerd. Er komt meer ruimte voor de fiets en de voetganger. Auto’s parkeren vaker ondergronds door nieuw te bouwen parkeergarages in de buurt en in P&R voorzieningen aan de rand van de stad.
Alle maatregelen zorgen bij elkaar voor extra ruimte. De nota spreekt over in totaal ongeveer twintig voetbalvelden, op de meest drukke plekken en momenten. Daarnaast neemt de gemeente maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de verbindingen van en naar de stad te versterken. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit.

In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit maakt het college keuzes, gericht op het aanpakken van de belangrijkste knelpunten in de stad. Naast nieuwe maatregelen, bevat het plan ook een aantal al geplande maatregelen die het college met voorrang wil uitvoeren of uitbreiden.
De groei van Amsterdam levert Amsterdammers en ondernemers veel op. Tegelijkertijd komen door deze groei de bereikbaarheid én de openbare ruimte op steeds meer plekken onder druk te staan. Dagelijks zijn er in Amsterdam ruim 1,1 miljoen verplaatsingen per fiets of lopend, komen en gaan er circa 350.000 mensen op treinstations in Amsterdam (waarvan de helft op Amsterdam Centraal) en zijn er ruim 400.000 autobewegingen in de stad. Fietsers, voetgangers, trams, bussen en auto’s zitten elkaar steeds vaker in de weg en de druk op de schaarse openbare ruimte in het centrumgebied is groot.

In het centrumgebied komt er meer ruimte voor de voetganger en de fietser. Onder andere door het verplaatsen van meer parkeerplekken van straat naar 8 nieuw te bouwen ondergrondse garages in het centrumgebied, bovenop de 4 garages die al in voorbereiding zijn. Daarnaast door het autoluwer maken van straten. En door de maximum snelheid in meer straten van 50 km/uur naar 30 km/uur te verlagen, waardoor (snor)fietsers gebruik kunnen maken van de rijbaan. Er komen meer P&R-mogelijkheden aan de rand van de stad. Amsterdammers die weinig van hun auto gebruik maken, kunnen parkeren buiten het centrum voor een aantrekkelijker tarief.

Een deel van de maatregelen richt zich op betere doorstroming van het verkeer. Zo komen er betere straten voor fietsers en meer fietsvriendelijke kruispunten. In drukke winkelstraten, op uitgaanspleinen en bij grote publiekstrekkers komt meer ruimte voor voetgangers. Om het openbaar vervoer op meer plekken ongehinderd door te laten rijden en optimaal gebruik te maken van de komst van de Noord/Zuidlijn, voert het college geplande maatregelen met voorrang uit. Ook verbetert Amsterdam de autoroutes in en uit de stad onder meer door het aanpassen van verkeerslichten, plek aan de randen van de stad te maken voor touringcars, betere actuele routeverwijzingen, en het weren van doorgaand verkeer dwars door het centrum.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.