Eurlings verstrekt 117 miljoen subsidie voor aanpak spoorbarrieres

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft 117 miljoen euro toegezegd om de spoorse doorsnijdingen op 26 plaatsen in Nederland aan te pakken.

Het spoor kan een barrière vormen die een stad in tweeën snijdt. De financiële bijdrage van Eurlings helpt gemeenten die doorsnijding te verminderen of op te heffen en zo delen van een stad weer te verbinden.
Gemeenten kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor de aanleg van een tunnel onder het spoor om woonwijken beter met elkaar te verbinden, het afbreken van ongebruikte emplacementen en het ontwikkelen van een woonwijk op die plek. Ook de aanleg van voetgangersbruggen en fietstunnels behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan de bijdrage worden ingezet om het spoor verdiept aan te leggen of gelijkvloerse kruisingen met wegen op te heffen en deze te vervangen door een tunnel.
De subsidieregeling is een vervolg op de eerste regeling spoorse doorsnijdingen. Aan 61 projecten is de afgelopen jaren in totaal ruim 240 miljoen euro uitgekeerd. Voor de huidige regeling is in totaal is 141 miljoen euro beschikbaar. Per project betaalt het ministerie maximaal 25 procent van de kosten, met een maximum van 15 miljoen euro. De gemeente moet aantonen dat de overige 75 procent van de projectkosten zijn gedekt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.