Externe kosten verkeer doorbereken leidt tot twintig procent minder mobiliteit

Als de kosten die verkeer met zich meebrengt worden doorbelast aan de gebruiker leidt tot een afname van de mobiliteit met 20 tot 30 procent.
Dit blijkt uit de studie van onderzoekinstituut KiM Welvaartseffecten van het internaliseren van externe kosten. KiM heeft de effecten in kaart gebracht van het doorberekenen aan het verkeer en vervoer van kosten van externe effecten, zoals ongevallen, milieu en geluid. Deze internalisering van de externe kosten betekent dat de externe effecten van vervoer (CO2- uitstoot, luchtverontreiniging, geluid en congestie) via een heffing worden verdisconteerd in de vervoerprijs. Door de gebruiker van vervoer op die manier te belasten, worden de externe kosten weer intern en neemt de gebruiker ze mee in zijn afweging. Daarom leidt deze ‘internalisering’ veelal tot een verhoging van de welvaart in Nederland omdat de kosten als gevolg van files, luchtverontreiniging, ongevallen en dergelijk afnemen.
Het internaliseren van alle externe kosten leidt tot grote prijsstijgingen op de weg (16 tot 42 procent), op het spoor (44 tot 81 procent) en bij de binnenvaart (19 tot 65 procent).
Bij gematigde varianten overschrijden de mobiliteitseffecten zelden 20 procent, met een enkele uitschieter tot 30 procent. Als ook de infrastructuurkosten volledig worden doorberekend, lopen de mobiliteitseffecten flink op.
Internalisering leidt tot een afname van externe kosten van ruim 100 miljoen tot ruim 1,7 miljard euro per jaar, zo becijfert KIM. Internalisering gaat echter ook gepaard met inningskosten, internationale overdrachten en logistieke aanpassingen. Het saldo van deze effecten varieert van een welvaartsverlies van 20 miljoen euro tot een welvaartswinst van 1,2 miljard euro per jaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.