Pakket mobiliteitsmaatregelen voor regio Utrecht

Een uitgebreid pakket maatregelen voor het aanpakken van de bereikbaarheidsproblemen in de regio Midden-Nederland is gepresenteerd door minister Eurlings en gedeputeerde Ekkers, namens zijn collega’s van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). De gezamenlijke ambitie is een verbreding van de snelwegen rond knooppunt Hoevelaken én een sterke impuls voor openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en maatregelen voor de fiets.
De overheden in de regio Midden-Nederland hebben elkaar gevonden in een nieuw pakket mobiliteitsmaatregelen met een investeringswaarde van ruim 500 miljoen euro. Het Rijk heeft maximaal 2,6 miljard euro beschikbaar gesteld om te investeren in effectieve maatregelen voor de verbetering van de mobiliteit in de ‘Draaischijf van Nederland’.
Het nieuwe mobiliteitspakket van VERDER bevat diverse projectvoorstellen voor het onderliggend wegennet in het gebied van de Driehoek A1/A27/A28 en de Ring Utrecht. Deze maatregelen ondersteunen de oplossingsrichting voor knooppunt Hoevelaken. Voorbeelden zijn de aansluiting van Vathorst West op de A1, capaciteitsvergroting van de westelijke ontsluiting van Amersfoort, het kortsluiten van de Outputweg en Energieweg en de verbreding van de Randweg Leusden. Verbetering van het openbaar vervoer sluit daar eveneens op aan. Zo wordt station Vathorst een regionale OV-knoop, komt er een verbeterde Openbaar Vervoer-verbinding tussen Amersfoort Centrum en Vathorst en krijgt het busvervoer over de A28 van en naar Utrecht een impuls.
In en rondom de stad Utrecht wordt het openbaar vervoer op een hoger niveau getild. De sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein gaat vaker rijden. Er is geld gereserveerd voor de realisatie van een tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof, waardoor comfort en capaciteit verbeteren. Tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn wordt de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. Verspreid over het gebied worden de Park+Ride-locaties uitgebreid. Ook is er aandacht voor het gebruik van de fiets. Voorbeelden zijn de aanleg van fietstunnels onder de N237 Utrecht-Amersfoort en verbetering van de fietsverbinding tussen Hoevelaken en Amersfoort Centrum. Voorstel is een groot aantal fietstunnels aan te leggen, die gunstig zijn voor zowel de reistijden voor de fiets als voor de auto en de bus. Het geheel wordt ten slotte aangevuld met maatregelen voor verkeersmanagement, zoals route-informatiepanelen en beter op maat afgestelde verkeerslichten. Beiden worden aangestuurd vanuit de Regionale Verkeersmanagement Centrale (RVM) met als doel het gebruik van alle nieuwe infrastructuur te optimaliseren.
Na de zomer van 2009 worden alle voorgenomen regionale VERDER maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten om ze definitief vast te stellen.

De knelpunten rond de stad Utrecht zijn ook onderwerp van studie. De vraag is hoe die het beste opgelost kunnen worden. In het najaar van 2009 streven Rijk en regio ernaar een voorkeur uit te spreken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Pakket mobiliteitsmaatregelen voor regio Utrecht - VerkeersNet

Pakket mobiliteitsmaatregelen voor regio Utrecht

Een uitgebreid pakket maatregelen voor het aanpakken van de bereikbaarheidsproblemen in de regio Midden-Nederland is gepresenteerd door minister Eurlings en gedeputeerde Ekkers, namens zijn collega’s van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). De gezamenlijke ambitie is een verbreding van de snelwegen rond knooppunt Hoevelaken én een sterke impuls voor openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en maatregelen voor de fiets.
De overheden in de regio Midden-Nederland hebben elkaar gevonden in een nieuw pakket mobiliteitsmaatregelen met een investeringswaarde van ruim 500 miljoen euro. Het Rijk heeft maximaal 2,6 miljard euro beschikbaar gesteld om te investeren in effectieve maatregelen voor de verbetering van de mobiliteit in de ‘Draaischijf van Nederland’.
Het nieuwe mobiliteitspakket van VERDER bevat diverse projectvoorstellen voor het onderliggend wegennet in het gebied van de Driehoek A1/A27/A28 en de Ring Utrecht. Deze maatregelen ondersteunen de oplossingsrichting voor knooppunt Hoevelaken. Voorbeelden zijn de aansluiting van Vathorst West op de A1, capaciteitsvergroting van de westelijke ontsluiting van Amersfoort, het kortsluiten van de Outputweg en Energieweg en de verbreding van de Randweg Leusden. Verbetering van het openbaar vervoer sluit daar eveneens op aan. Zo wordt station Vathorst een regionale OV-knoop, komt er een verbeterde Openbaar Vervoer-verbinding tussen Amersfoort Centrum en Vathorst en krijgt het busvervoer over de A28 van en naar Utrecht een impuls.
In en rondom de stad Utrecht wordt het openbaar vervoer op een hoger niveau getild. De sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein gaat vaker rijden. Er is geld gereserveerd voor de realisatie van een tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof, waardoor comfort en capaciteit verbeteren. Tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn wordt de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. Verspreid over het gebied worden de Park+Ride-locaties uitgebreid. Ook is er aandacht voor het gebruik van de fiets. Voorbeelden zijn de aanleg van fietstunnels onder de N237 Utrecht-Amersfoort en verbetering van de fietsverbinding tussen Hoevelaken en Amersfoort Centrum. Voorstel is een groot aantal fietstunnels aan te leggen, die gunstig zijn voor zowel de reistijden voor de fiets als voor de auto en de bus. Het geheel wordt ten slotte aangevuld met maatregelen voor verkeersmanagement, zoals route-informatiepanelen en beter op maat afgestelde verkeerslichten. Beiden worden aangestuurd vanuit de Regionale Verkeersmanagement Centrale (RVM) met als doel het gebruik van alle nieuwe infrastructuur te optimaliseren.
Na de zomer van 2009 worden alle voorgenomen regionale VERDER maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten om ze definitief vast te stellen.

De knelpunten rond de stad Utrecht zijn ook onderwerp van studie. De vraag is hoe die het beste opgelost kunnen worden. In het najaar van 2009 streven Rijk en regio ernaar een voorkeur uit te spreken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.