Verhoging AOW-leeftijd leidt tot meer mobiliteit

oudereDe  verhoging  van  de  AOW- /pensioengerechtigde  leeftijd  doet  de  mobiliteit  harder groeien. Vooral het ov en de automobiliteit nemen sterker toe dan zonder de maatregel. Maar er wordt minder gefietst en gelopen.

Dat blijkt uit Masterstudie  van Raymond Huisman die in het kader van zijn afstuderen aan de Universiteit Utrecht (vorig jaar) een thesis schreef met als thema Demografie en Mobiliteit.

De AOW-leeftijd wordt in stappen verhoogd tot 67 jaar in 2021. Na dat jaar wordt aan de hand van de levensverwachting gekeken of de pensioenleeftijd vanwege een verbeterde levensverwachting nog verder omhoog moet.

Hierdoor vindt de uitstroom uit de beroepsbevolking later plaats en wordt de grootte van de groep “jonge ouderen” kleiner, aldus Huisman. De groep relatief mobiele beroepsbevolking groeit ten koste van de relatief minder mobiele jonge ouderen.

Voor de mobiliteit in Nederland leidt dat een toename van het aantal kilometers met ongeveer 2,7% in 2036-2040 ten opzichte van het referentiescenario. Het geprognosticeerde jaarkilometrage van 207 miljard wijzigt naar 212 miljard in de periode 2036-2040.

Vooral  het  openbaar  vervoer  en  de  autobestuurdersmobiliteit  groeien  harder  dan  in  een referentiescenario,  namelijk  met  4,0%  respectievelijk  3,8%.

Het  langzaam  verkeer  en  de  overige mobiliteit nemen daarentegen af. Het aantal kilometers te voet en met de fiets daalt zelfs met 7,2% in 2036-2040 ten opzichte van het referentiescenario.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.