MON-cijfers 2008 kloppen niet

mon-cijfersHet landelijke Mobiliteitsonderzoek Nederland kan geen cijfers leveren over 2008. De reden is dat de cijfers grote verschillen laten zien ten opzichte van de voorafgaande MON-jaren. Naar de oorzaken gist Verkeer en Waterstaat nog.

Op dit ogenblik voert het CBS op verzoek van V&W (DVS) een onderzoek uit naar de vraag of de oorzaak ligt in de kleinere steekproefomvang die bij MON 2008 is gebruikt.
Het MON levert informatie voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij niet alleen over beleid van de rijksoverheid. Ook gemeenten en provincies gebruiken de resultaten voor de verbetering van de lokale verkeer en vervoerssituatie. Het onderzoek MON gebeurt door middel van enquêtes. Er is een standaardenquête die bestaat uit een schriftelijke huishoudvragenlijst en persoonsvragenlijsten.
Het onderzoek gebeurt nu door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DSV).Vanaf 1 januari 2010 gaat de uitvoering van het MON over naar het CBS. voor haar rekening. Die gaat via internet onderzoek doen onder 32.100 respondenten. Naast de basisenquête worden er 10.000 extra respondenten bevraagd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

MON-cijfers 2008 kloppen niet - VerkeersNet

MON-cijfers 2008 kloppen niet

mon-cijfersHet landelijke Mobiliteitsonderzoek Nederland kan geen cijfers leveren over 2008. De reden is dat de cijfers grote verschillen laten zien ten opzichte van de voorafgaande MON-jaren. Naar de oorzaken gist Verkeer en Waterstaat nog.

Op dit ogenblik voert het CBS op verzoek van V&W (DVS) een onderzoek uit naar de vraag of de oorzaak ligt in de kleinere steekproefomvang die bij MON 2008 is gebruikt.
Het MON levert informatie voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij niet alleen over beleid van de rijksoverheid. Ook gemeenten en provincies gebruiken de resultaten voor de verbetering van de lokale verkeer en vervoerssituatie. Het onderzoek MON gebeurt door middel van enquêtes. Er is een standaardenquête die bestaat uit een schriftelijke huishoudvragenlijst en persoonsvragenlijsten.
Het onderzoek gebeurt nu door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DSV).Vanaf 1 januari 2010 gaat de uitvoering van het MON over naar het CBS. voor haar rekening. Die gaat via internet onderzoek doen onder 32.100 respondenten. Naast de basisenquête worden er 10.000 extra respondenten bevraagd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.